0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak skorzystać z programu Erasmus Global?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

To już ostatni dzwonek. Tylko do 13 kwietnia 2024 roku otwarty jest nabór wniosków w ramach programu Erasmus Global. W  jaki sposób nawiązać międzynarodową współpracę?  Jakie są korzyści z udziału w programie? Czym program Erasmus Global różni się od programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców? Zachęcamy do zapoznania się z vademecum wiedzy na temat programu Erasmus Global.

Kto może być uczestnikiem programu Erasmus Global?

Uczestników programu Erasmus Global możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczamy przedsiębiorców, którzy są na wczesnym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, czyli tak zwani nowi przedsiębiorcy. Zaliczamy tutaj zarówno osoby, które jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej (ale w nadchodzących miesiącach planują założenie własnej firmy), jak i te podmioty, które już prowadzą działalność (ale nie dłużej niż 3 lata). Branża i rodzaj działalności nie mają żadnego znaczenia. Ważne jest natomiast miejsce stałego zamieszkania. Uczestnikiem programu może być bowiem osoba, która na stałe zamieszkuje w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii. Nowi przedsiębiorcy powinni wykazać się również solidnym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym oraz pomysłem na biznes. Wiadomo również, że kwota dotacji nie pokryje wszystkich wydatków związanych z zagranicznym wyjazdem, dlatego też uczestnicy programu muszą mieć świadomość, że będą zobligowani do pokrycia części wydatków.

Do drugiej grupy uczestników programu Erasmus Global, zakwalifikujemy natomiast doświadczonych właścicieli lub menedżerów mikro- bądź małego przedsiębiorstwa (prowadzący działalność gospodarczą powyżej 3 lat), którzy otrzymują status „przedsiębiorcy przyjmującego”. W tym miejscu należy wspomnieć o pierwszej różnicy w porównaniu do programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. W  programie Erasmus Global chodzi o nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami spoza UE. Międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu biznesu można zdobywać u podmiotów gospodarczych, które mają swoją siedzibę w USA (stany Nowy Jork i Kalifornia), Singapurze, Izraelu, Korei Południowej, Kanadzie (stany Kolumbia Brytyjska i  Quebec) oraz na Tajwanie. Przedsiębiorca przyjmujący powinien współpracować z nowym przedsiębiorcą w celu rozwijania jego umiejętności i  wiedzy w zakresie przedsiębiorczości. 

Ile można otrzymać za udział w programie Erasmus Global i na jak długo można wyjechać?

Czas na kolejną różnicę w porównaniu do programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. W  programie Erasmus Global maksymalna długość pobytu za granicą wynosi tylko 3 miesiące (w  Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest to 6 miesięcy). Wysokość dofinansowania zarówno miesięcznych kosztów pobytu, jak i kosztów podróży jest uzależniona od kraju, do którego udaje się nowy przedsiębiorca, i wygląda następująco:

KrajMiesięczna rata wsparciaKoszt podróży
USA (Nowy Jork i Kalifornia)1000 euro800 euro
Singapur 1000 euro800 euro
Korea Południowa900 euro800 euro
Kanada (Ontario, Quebec, Kolumbia Brytyjska)900 euro 800 euro
Izrael900 euro600 euro
Tajwan700 euro800 euro
Jak widać, nie są to kwoty, które mogą powalać na kolana, ale na pewno nie pieniądze są największym benefitem wynikającym z udziału w projekcie. Nowi przedsiębiorcy mają poprzez wyjazd do zagranicznego przedsiębiorcy zyskać przede wszystkim dostęp do specjalistycznej wiedzy, zbudować sieć kontaktów i silnych relacji, a także doskonalić umiejętności językowe.

Czym zajmują się lokalne punkty kontaktowe? 

Program Erasmus Global to inicjatywa Komisji Europejskiej, która jest wdrażana za pośrednictwem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i MŚP (EMEA). Celem agencji jest umocnienie pozycji Unii Europejskiej jako światowego lidera w dziedzinie badań naukowych i innowacji, wzmocnienie jej jednolitego rynku, otwarcie możliwości dla MŚP i utrzymanie wysokich standardów ochrony jej obywateli w kierunku bardziej konkurencyjnej, cyfrowej, ekologicznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Unii Europejskiej. EMEA powołuje organizacje pośredniczące w całej wspólnocie oraz pozostałych krajach uczestniczących, które dla programu Erasmus Global pełnią funkcję lokalnych punktów kontaktowych. W Polsce nowi przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani udziałem w programie Erasmus Global, mogą zwrócić się o pomoc do:

 • Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Komes ze Szczecina,
 • Fundacji Mobile Open Society Through Technology (MOST) z Warszawy,
 • Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania, 
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Warszawy,
 • Stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia 

Wskazane podmioty prowadzą przedsiębiorców przez cały proces składania wniosków i wymiany, aby pomóc w nawiązaniu udanej relacji z odpowiednim przedsiębiorcą. Istnieje również możliwość uczestnictwa w specjalnych kursach przygotowujących do wymiany. Warto również dodać, że podmioty chcące pełnić funkcję organizacji pośredniczących w programie Erasmus Global muszą zostać oficjalnie wybrane przez Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą MŚP (EMEA) w  następstwie zaproszenia do składania wniosków. Zainteresowane organizacje zachęca się zatem do regularnego monitorowania strony internetowej EMEA.

O czym należy pamiętać aplikując do programu Erasmus Global? 

Aby wziąć udział w programie, należy złożyć wniosek on-line za pośrednictwem strony www.erasmus-entrepreneurs.eu. Należy pamiętać, że program nie określa minimalnego wieku wnioskodawcy, ale mało prawdopodobne, aby osoby poniżej 18. roku życia mogły aplikować. Co powinien zatem zawierać wniosek, by zainteresować swoją osobą doświadczonego przedsiębiorcę z zagranicy? Nowi przedsiębiorcy powinni skupić się przede wszystkim na: 

 • precyzyjnym określeniu swoich oczekiwań i motywacji (dlaczego chcą wziąć udział w  programie Erasmus Global oraz w jaki sposób zamierzają wnieść wkład w rozwój przedsiębiorstwa przyjmującego);
 • życiorysie, który powinien zawierać podsumowanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także kompetencji/umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, które można wykorzystać za granicą;
 • dobrze sformułowanym pomyśle na biznes – biznesplan powinien zawierać cele operacyjne i  finansowe przedsiębiorstwa oraz szczegółowe plany i budżety, które wskażą, jak zrealizować konkretne cele (program nie udostępnia żadnego wzoru biznesu planu, więc może on być złożony w dowolnym formacie, przedsiębiorcy nie muszą się również martwić, że informacje zawarte w biznesplanie zostaną ujawnione, gdyż zapoznać się z nim będzie mogła wyłącznie organizacja pośrednicząca wybranego przedsiębiorcy).

Powodzenie wymiany zależy od umiejętności prawidłowego komunikowania się obu przedsiębiorców. Ponieważ język odgrywa kluczową rolę w tym procesie, aby móc odpowiednio współpracować, nowy przedsiębiorca powinien porozumiewać się w języku zrozumiałym dla przedsiębiorcy przyjmującego. Zaleca się dobrą znajomość języka angielskiego.

Co zyskują nowi przedsiębiorcy dzięki programowi Erasmus Global? 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że program Erasmus Global nie przyniesie nowym przedsiębiorcom korzyści finansowych. Kwoty wypłacane uczestnikom mają pokryć jedynie część wydatków związanych z wyjazdem zagranicznym. Twórcom programu Erasmus Global zależało przede wszystkim, aby nowi przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mogli zdobywać cenne doświadczenie o prowadzeniu biznesu na całym świecie. Do największych korzyści wynikających z udziału w projekcie dla nowych przedsiębiorców zaliczamy:

 • udoskonalenie pomysłu na biznes,
 • nawiązanie nowych relacji biznesowych na rynku międzynarodowym,
 • zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu rynków zagranicznych,
 • zdobycie nowego doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości.

Mowa tutaj przede wszystkim o korzyściach, które mogą zaprocentować w przyszłości. Umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas pobytu zagranicznego może przynieść przewagę nad konkurencją po powrocie do kraju. 

Jakie są korzyści dla przedsiębiorców przyjmujących? 

Nie ulega wątpliwości, że największym wygranym programu Erasmus Global jest nowy przedsiębiorca, który dopiero wchodzi w świat wielkiego biznesu. Co może zatem zyskać międzynarodowa firma, która już od kilku lat z powodzeniem działa na rynku? Potencjalne korzyści to m.in.:

 • nawiązanie kontaktów biznesowych na rynku europejskim;
 • praca z nowym i energicznym przedsiębiorcą, który wniesie nowe poglądy, umiejętności i  wiedzę do działalności przedsiębiorstwa przyjmującego;
 • zwiększenie widoczności i prestiżu firmy. 

Należy również dodać, że największy wysiłek, żeby wziąć udział w programie, podejmuje nowy przedsiębiorca. Przedsiębiorca przyjmujący korzysta w dużej mierze z pomocy profesjonalnych organizacji pośredniczących, które pomogą w znalezieniu odpowiedniego partnera biznesowego do wymiany.

EYE Global (Erasmus Global for Young Entrepreneurs) to międzynarodowy program umożliwiający początkującym przedsiębiorcom z Europy wyjazd za granicę i współpracę z doświadczonymi właścicielami firm z: Izraela, Kanady (Ontario, Quebec), Singapuru i Stanów Zjednoczonych (Kalifornia, Nowy Jork). Można powiedzieć, że program Erasmus Global to „młodszy brat” popularnego programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, który działa w Europie od 2009 roku i pomógł już ponad 20 000 osób. Komisja Europejska liczy na to, że Erasmus Global odniesie podobny sukces. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów