0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

E-doręczenia obowiązkowe dla przedsiębiorców - od kiedy i dla kogo?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

E-doręczenia to odpowiednik elektroniczny tradycyjnego listu poleconego wraz z potwierdzeniem odbioru. Na początku listopada 2023 roku zapowiedziano obowiązkowe e-doręczenia dla wybranych grup od 10 grudnia 2023 roku. Przeprowadzono jednak konsultacje z podmiotami zobowiązanymi do wdrożenia e-doręczeń i finalnie termin odroczono. Kto zatem zobowiązany jest do posiadania elektronicznego adresu? Od kiedy przedsiębiorcy będą mieć obowiązek posiadania elektronicznego adresu do doręczeń? Sprawdziliśmy to dla Ciebie!

E-doręczenia - od kiedy obowiązują?

Nowe przepisy wchodzą w życie w kilku terminach, w zależności od podmiotu zobowiązanego do stosowania e-doręczeń. 

Zgodnie komunikatem Ministra Cyfryzacji z dniem 30 grudnia 2023 roku do posiadania adresu elektronicznego do doręczeń, wpisanego do bazy adresów elektronicznych oraz powiązanego z usługą publiczną rejestrowanego doręczenia elektronicznego obowiązany jest:

  • podmiot niepubliczny wpisany do KRS - tj. spółki prawa handlowego
  • wolne zawody tj. radca prawny, adwokat, notariusz, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy.

Z kolei jednoosobowe działalności gospodarcze, zarejestrowane w CEiDG przed 31 grudnia 2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do dnia 30 września 2026 roku będą zobowiązane do posiadania adresu do e-doręczeń od 1 stycznia 2026 roku.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy swoją działalność będą rejestrować w CEiDG po 31 grudnia 2023 roku będą zobowiązani do posiadania adresu do e-doręczeń od 1 stycznia 2024 roku. W związku z czym przyszły przedsiębiorca przed założeniem swojej działalności musi złożyć wniosek o założenie adresu do doręczeń składanych elektronicznie.

Ministerstwo Cyfryzacji wystąpiło jednak z inicjatywą, aby przesunąć maksymalną datę wdrożenia e-doręczeń elektronicznych na 1 stycznia 2025 roku, powyższy termin może zatem ulec zmianie.

Co z spółkami wpisanymi do rejestru po 10 grudnia 2023 roku? 

Wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS przed 30 grudnia 2023 roku muszą posiadać swój adres do e-doręczeń od 30 marca 2024 roku, natomiast przedsiębiorcy zarejestrowani od 30 grudnia 2023 roku otrzymują automatycznie adres do doręczeń elektronicznych, czyli od 30 grudnia 2023 roku. Co w praktyce oznacza, że spółki handlowe po tej dacie nie będą zobowiązane do składania wniosków o nadanie adresu do e-doręczeń. 

E-doręczenia - czym skutkują?

Wszystkie pisma doręczone na elektroniczne adresy przez organy publicznej administracji będą posiadały taki sam skutek, jak pisma doręczone drogą tradycyjną - za pomocą listów poleconych.

Warto również zwrócić uwagę, że nie przewidziano sankcji za brak posiadania e-doręczenia, tak utrudniony kontakt z urzędami może być głównym powodem do założenia elektronicznej skrzynki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów