0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe ewidencje konieczne w kantorach i lombardach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Według rozporządzenia dotyczącego zasad prowadzenia KPiR, przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową lub lombardy, mają obowiązek prowadzić dodatkowe ewidencje. 

Zgodnie z par. 6 omawianego aktu prawnego podatnicy wykonujący:

 • działalność polegającą na prowadzeniu lombardów, czyli udzieleniu pożyczek pod zastaw, mają obowiązek prowadzenia ewidencji pożyczek i zastawionych przedmiotów;
 • działalność kantorową, mają obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich operacji, które powodują zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej według zasad, które zostały określone w przepisach prawa dewizowego.

Dodatkowe ewidencje KPiR- ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy

Podatnicy prowadzący działalność lombardową, jak już uprzednio podkreślano, są zobligowani prowadzić ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy. Powinna ona zawierać:

 • numer kolejny wpisu;
 • imię i nazwisko pożyczkobiorcy;
 • adres;
 • datę udzielenia pożyczki;
 • kwotę udzielonej pożyczki;
 • wysokość umówionych odsetek w złotych;
 • opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową;
 • termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami;
 • datę i kwotę zwróconej pożyczki wraz z odsetkami;
 • datę zwrotu zastawionej rzeczy;
 • datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu tej sprzedaży;
 • kwotę prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

Dodatkowe ewidencje przy KPiR - ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych

Podatnicy prowadzący działalność kantorową są zobowiązani prowadzić ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Powinna ona zawierać:

 • kolejny numer transakcji lub operacji;
 • data zawarcia i data realizacji transakcji lub data przeprowadzenia operacji;
 • określenie rodzaju transakcji lub operacji: kupno, sprzedaż, zasilenie kasy z rachunku bankowego, odprowadzenie z kasy na rachunek bankowy;
 • sposób rozliczenia transakcji: wpłata do kasy, wypłata z kasy, wpłata na rachunek bankowy, wypłata z rachunku bankowego, rozliczenie za pośrednictwem rachunków bankowych;
 • nazwa i ilość wartości dewizowych lub waluty polskiej będących przedmiotem transakcji lub operacji;
 • kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;
 • cena jednostkową oraz wartość w walucie polskiej w przypadku transakcji kupna i sprzedaży złota dewizowego lub platyny dewizowej.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów