0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

MM - przesunięcie międzymagazynowe - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy. Ogólnie przyjętymi dokumentami potwierdzającymi ruch w magazynie są:

 • dokumenty przychodu towarów/materiałów:

  • PZ (przyjęcie z zewnątrz)
  • PW (przyjęcie wewnętrzne)
  • MM (przesunięcie międzymagazynowe).
 • dokumenty rozchodu towarów/materiałów:

  • WZ (wydanie na zewnątrz)
  • RW (rozchód wewnętrzny)
  • MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Kiedy korzystać z dokumentu MM?

Dokument MM, czyli przesunięcie międzymagazynowe, jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. Sporządzenie dokumentu nie wynika z faktu zakupu/sprzedaży, nie rodzi więc obowiązku podatkowego. Bardzo często od razu po dostawie i wystawieniu PZ (przyjęcia zewnętrznego) towary złożone są w magazynie najłatwiej dostępnym lub wystarczająco pojemnym. Właściwie sporządzony dokument MM umożliwia ścisłą kontrolę realokacji towarów do magazynów docelowych - dane w nim zawarte powinny wskazywać dokładną datę i miejsce przekazania dostawy oraz miejsce docelowe.

Wystawienie MM nie musi następować po każdym przeniesieniu (np. codziennie). Dozwolone jest wystawienie dokumentu zbiorczego na koniec okresu rozliczeniowego (np. na koniec miesiąca) pod warunkiem, iż taka metoda rozliczania została wskazana w polityce rachunkowości.

Należy pamiętać, że datą przyjęcia dostawy jest data jej pierwszego przyjęcia, późniejsze przesunięcia nie mają wpływu na termin płatności, niezależnie od lokalizacji magazynu docelowego.

MM - przesunięcie międzymagazynowe  - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

MM - przesunięcie międzymagazynowe wzór.pdf
MM - przesunięcie międzymagazynowe wzór.doc
MM - przesunięcie międzymagazynowe wzór.xls

Informacje na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego

Standardowy dokument MM powinien zawierać:

 • dyspozycję - np. przeniesienie do magazynu docelowego,
 • skąd/dokąd - np. nr inwentarzowe magazynów startowego i docelowego,
 • datę wydania dyspozycji,
 • nr magazynowy MM - kolejny,
 • nr indeksu materiałowego - ID towaru,
 • nazwę towaru/materiału,
 • ilość (najczęściej kolumna zawiera informację o ilości wydanej i przyjętej oraz jednostkę miary),
 • cenę jednostkową i wartość całkowitą wyrażone w walucie krajowej,
 • podpisy: osoby wydającej dyspozycję, osób odpowiedzialnych za wydanie i przyjęcie oraz, jeśli występuje wycena w ewidencji ilościowo - wartościowej, podpis wyceniającego.

Dokument MM może też zawierać nr i/lub nazwę konta syntetycznego materiału.

Rodzaje dokumentów MM

Specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego są dokumenty Mw  i Mp. Pozwalają one kontrolować przesunięcie towaru między odległymi od siebie magazynami (własnymi). Wystawienie Wm (wydanie z magazynu) może wygenerować w magazynie docelowym zapis na czarno - dokument Mp. Po zakończeniu przesunięcia zatwierdza się zapis Mp, co kończy obieg dokumentów. Efekt identyczny do zwykłego MM, pozwala jednak kontrolować ilość wydanego i przyjętego towaru, a więc pokazuje, czy cały wydany towar dojechał na miejsce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów