0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie są etapy rozwoju systemu franczyzowego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który decyduje się wyjść ze swoim biznesem dalej i stworzyć sieć dystrybucji opartą na franczyzie powinien bardzo dokładnie zaplanować każdy etap rozwoju swojego przedsięwzięcia. To, w jakim momencie znajduje się przedsiębiorstwo franczyzowe w głównej mierze zależy od działających w sieci placówek franczyzowych. Najczęściej wyróżnia się trzy główne etapy - początkowy rozwoju, stabilizacji i dojrzałości systemu. Każdy z nich charakteryzuje się określonymi warunkami funkcjonowania firmy.

Od 1 do 10 placówek franczyzowych

Na samym początku przedsiębiorca zainteresowany rozwojem projektu franczyzowego przeprowadza badania pilotażowe, które mają pokazać, czy jest on w stanie utrzymać się na rynku. To bardzo ważny moment, na który należy poświęcić sporo czasu, bowiem dobre analizy mogą pomóc w decyzji, co ewentualnie należałoby zmienić lub mogą pokazać, że dane przedsięwzięcie raczej nie ma przyszłości.

Po przejściu serii badań pilotażowych przychodzi czas na weryfikację, pojawiają się pierwsi franczyzobiorcy. I tu mogą pojawić się pierwsze poważne problemy - franczyzodawca może bowiem nie mieć doświadczenia w dobieraniu partnerów biznesowych. Do tego dochodzą raczkujące procesy kontrolne i ogólny brak wprawy przedsiębiorcy w prowadzeniu tego rodzaju przedsięwzięcia.

Przy tym wszystkim poważnym problemem może okazać się zwykła ludzka niecierpliwość - oczywistym jest, że jeżeli ktoś zainwestuje część swojego kapitału, pragnie on jak najszybciej wygenerować zyski. Oczekiwanie na pierwsze wpływy na konto może powodować pośpiech Celem, do jakiego na tym etapie dąży franczyzodawca jest sprzedaż pierwszych licencji i “odkucie” finansowe.

Od 11 do 40 placówek franczyzowych

Na tym etapie franczyzodawca ma wciąż niewielu parterów i jeżeli zdarzy się sytuacja (a jest to bardzo prawdopodobne), że wśród nich pojawią się osoby, których działania okażą się niesatysfakcjonujące, mogą oni pochłaniać sporo czasu przedsiębiorcy. Tu również mogą wyjść ewentualne braki w planowaniu systemu - zła organizacja może bowiem prowadzić do dodatkowych stresów i napięć.

Franczyzodawca zaczyna budować i organizować strukturę organizacyjną swojego projektu, starając się jak najlepiej zorganizować pracę wszystkich partnerów i swoją. Dużym wyzwaniem, przed jakim staje jest zaplanowanie takiego tempa rozwoju, żeby nie przerosło ono możliwości franczyzobiorców i spełniało jego oczekiwania.

Od 41 do 100 placówek franczyzowych

System franczyzowy na takim etapie rozwoju powinien być już relatywnie dojrzały. Franczyzodawca powinien panować nad strukturą partnerów biznesowych, a jego dochody powinny być już satysfakcjonujące.

Głównym zadaniem, przed jakim przedsiębiorca stanie na tym etapie będzie przygotowanie istniejącej struktury pod dalszą ekspansję i rozbudowę. Dodatkowo jest to dobry moment na przeanalizowanie dotychczasowej pracy systemu i zastanowienie się nad ewentualnymi zmianami, jaki mógłby on wprowadzić. Podstawowe pytanie, na jakie franczyzodawca powinien sobie odpowiedzieć to “czy system franczyzowy wciąż spełnia swoje funkcje?”.

Na tym etapie następuje również weryfikacja możliwości franczyzodawcy - na ile jest on w stanie zapanować nad rozrastającą się strukturą, przystosować sieć do rozwoju i zmian oraz jak sprawdza się jako zarządca i szef wielu franczyzobiorców.

Ponad 101 placówek franczyzowych

To już etap pełnej dojrzałości systemu franczyzowego. Dostępne są wszystkie informacje niezbędne do oceny franczyzodawcy oraz stworzonego przez niego projektu. Jeżeli warunki funkcjonowania w sieci oraz sposób zarządzania przez przedsiębiorcę spełniają swoją rolę, jest to bardzo dobry zwiastun i sieć powinna działać bez zarzutów.

Franczyzodawca nie powinien jednak osiadać na laurach, bowiem ciągłe obserwowanie tego, co dzieje się w sieci oraz poza nią, jak również reagowanie na potrzeby rozwojowe to jego niekończące się zadania. Każdy przedsiębiorca w takim momencie z pewnością doceni czas poświęcony na dokładne zaplanowanie swoich działań w poszczególnych etapach rozwoju projektu. Stworzenie odpowiedniej strategii i konsekwentnie jej realizowanie powinno przynieść efekty już na samym początku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów