0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie są koszty postępowania przed e-sądem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Koszty postępowania przed e-sądem

Koszty postępowania przed e-sądem są ściśle związane z wartością dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego. Pierwszą opłatą jaką należy uiścić jest opłata sądowa od złożonego pozwu w tzw. e-postępowaniu i wynosi ona 1,25% wartości przedmiotu sporu, (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych.

Jeżeli żądamy 10 tys. złotych, opłata opiewa na kwotę 125 złotych.

Opłata za koszty sądowe 

Uiszczenie opłaty sądowej dokonywane jest za pomocą przelewu internetowego z rachunku konkretnej osoby (bez znaczenia pozostaje to z jakiego konta zostanie dokonana opłata). Po dokonaniu płatności Jeżeli płatność, system czeka na informację z e-Card odnośnie potwierdzenia salda. W przypadku, gdy potwierdzenie jest pozytywne sprawa zostaje złożona w sądzie (jest to jednocześnie data wpływu do sądu). Następnie sprawie nadawana jest konkretna sygnatura akt sprawy.

Należy mieć na uwadze, iż wszelkie koszty manipulacyjne ponoszone podczas uiszczania opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu (prowizja e-Card) ponosi osoba składająca pozew (powód lub pełnomocnik). Aktualnie prowizja e-Card wynosi 1% od wysokości opłaty sądowej.

Istotnym jest, że od momentu uprawomocnieniu się orzeczenia, dłużnik zobowiązany jest do zwrotu Państwu wniesionej opłaty, czyli powstaje możliwość egzekwowania danej kwoty.

Podsumowując, w skład kosztów postępowania przed e-sądem wchodzą :

1,25% wartości przedmiotu sporu + prowizja e-Card (firmy obsługującej płatności elektroniczne)

Zalety e-sądów

Niewątpliwą zaletę postępowań odbywających się przed e-sądem stanowi nie tylko szybkość postępowania, ale również czynnik ekonomiczny. Dla przykładu posłużmy się porównaniem różnic występujących w opłacie sądowej wniesienia pozwu metodą tradycyjną i poprzez złożenie pozwu w postępowaniu elektronicznym.

Przykład 1.

Pan Kowalski dochodzi roszczenia 50 000 zł w zwykłym postępowaniu. W tym przypadku powinien uiścić opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, czyli:

5% x 50000 = 2500 zł

W analogicznej sytuacji, gdyby Pan Kowalski zdecydował się na złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu, powinien uiścić jedynie czwartą część opłaty, czyli:

¼ x 5% x  50000 = 625 zł + 1% (prowizji od opłaty sądowej ) = 631,25 zł

Jak widać na powyższym przykładzie, różnice w opłacie są znaczące.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów