0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty postępowania przed e-Sądem - ile wynoszą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prosty i szybki proces, niskie koszty postępowania, odciążenie sądów, które rozpatrują skomplikowane sprawy, wymagające postępowania dowodowego – oto kilka zalet elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), czyli e-Sądu. Przeczytaj, jak wprowadzić pozew oraz ile wynoszą koszty postępowania przed e-Sądem.

E-Sąd – jak to działa?

Żeby skorzystać z EPU należy założyć konto użytkownika w systemie teleinformatycznym elektronicznego sądu. Wystarczy wejść na stronę www.e-sad.gov.pl i wybrać zakładkę „zarejestruj konto” i postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami.

E-Sąd komunikuje się z powodem (osobą składającą pozew) tylko drogą elektroniczną – za pośrednictwem założonego konta użytkownika. W EPU rozpatrywane są jedynie nieskomplikowane dowodowo sprawy, które nie uległy przedawnieniu (wymagalne w okresie do 3 lat przed datą wniesienia pozwu).

Koszty postępowania przed e-Sądem

Opłata sądowa w EPU to 1,25% (to ¼ opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu) wartości przedmiotu sporu i nie może być mniejsza niż 30 zł. Nie ma możliwości zwolnienia z kosztów postępowania przed e-Sądem, jednak można się domagać ich zwrotu od pozwanego (patrz krok 9. procedury składania pozwu). Zapłacić można przelewem internetowym, kartą płatniczą – wszystko za pośrednictwem systemu e-Card.
Elektroniczna faktura za dokonany przelew trafia do zakładki „certyfikaty i faktury” na koncie użytkownika w systemie e-Sądu i stamtąd można ją pobrać. Jeżeli złożony pozew zostanie cofnięty przed wydaniem zakazu zapłaty, to powód (osoba składająca pozew) dostaje drogą elektroniczną zwrot całej opłaty sądowej.

Procedura składania pozwu w EPU – krok po kroku

Złożenie pozwu w EPU wymaga wykonania kolejno 14 kroków:

 1. Zaloguj się do systemu e-Sądu i wybierz opcję „Złóż nowy pozew”.
 2. Kliknij opcję „Dodaj powoda” i wypełnij formularz, który się pojawił. Po wpisaniu danych kliknij „Zatwierdź dane”.
 3. Kliknij „Dalej” i uzupełnij informacje o reprezentacji, jeśli jesteś np. spółką, fundacją itp. Pole to nie dotyczy osób fizycznych.
 4. Kliknij „Dodaj pozwanego” i wpisz dane podmiotu, który pozywasz. Uwaga! Sąd może skazać powoda na grzywnę w sytuacji, gdy poda on błędne dane o pozwanym.
 5. Kliknij „Dodaj dowód” (nie dodajesz załączników) i wybierz z rozwijanej listy rodzaj dokumentu, do którego się odnosisz np. umowa, faktura, akt notarialny i inne. Podaj numer i datę wystawienia dokumentu. Uzupełnij pozycję „fakt podlegający stwierdzeniu”, czyli dlaczego powołujesz ten powód. Na koniec opisz dowód i uzasadnienie powołania go w sprawie. Zatwierdź wprowadzone dane i kliknij „Dalej”.
 6. Kliknij „Dodaj roszczenie” i wpisz kwotę, o jaką dochodzisz tym pozwem. Określ, czy jest roszczenie gospodarcze, cywilne, czy pracownicze. Uzupełnij w odpowiednim okienku datę wymagalności roszczenia i kliknij „Dalej”. Potem uzupełnij dane dotyczące odsetek tj. „Data początkowa” (od kiedy odsetki mają być naliczane) i „Data końcowa” – tu możesz zaznaczyć „Do dnia zapłaty”. Na koniec oznacz rodzaj odsetek: umowne lub ustawowe.
 7. Kliknij „Dowołaj wybrany dowód”, czyli wskaż, które z wprowadzonych już dowodów mają zostać powołane względem konkretnych roszczeń. Następnie kliknij „Dalej” lub „Zdefiniuj kolejne roszczenia” (jeśli masz ich kilka) i kliknij „Dalej”.
 8. Pojawi Ci się lista sądów – wybierz właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.
 9. Zaznacz w formularzu dotyczącym kosztów żądanie zasądzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesowych.
 10. Wprowadź uzasadnienie pozwu.
 11. Uzupełnij pole „Rachunek bankowy” powoda. Na niego trafi zasądzona kwota.
 12. 12. Kliknij „Prześlij pozew” (zanim to zrobisz, upewnij się, że nie ma błędów).
 13. 13. Wejdź do zakładki „Dokumenty do podpisania” – podkategoria „Pozwy” i wybierz opcję „Podpisz pozew” postępuj zgodnie z instrukcją.
 14. 14. Wejdź do zakładki „Dokumenty do opłacenia” – podkategoria „Pozwy” i wybierz z listy ten, za który chcesz zapłacić. Kliknij opcję „Opłać pozew”. Zostaniesz przekierowany na stronę e-Card. Tam wybierasz swój bank i płacisz. Pozew trafia do zakładki „Dokumenty opłacone” i będzie rozpatrywany przez e-Sąd.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów