0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limity podatkowe i bilansowe na 2022 rok

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby prawidłowo ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, korzystać z ulg, uproszczeń czy też znać swoje prawa i obowiązki, koniecznie trzeba orientować się, jakie limity podatkowe i bilansowe obowiązują na aktualny rok. Dzięki temu można uzgodnić np. status małego podatnika dla celów CIT, PIT i VAT lub to, czy jesteśmy zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limity podatkowe i bilansowe są wyrażane w euro, a zatem należy przeliczyć ich wartość na złotówki. W tym celu uwzględnia się średni kurs NBP z 1 października roku poprzedniego.

Jakie limity podatkowe i bilansowe będą obowiązywać w 2022 roku?

Limity podatkowe i bilansowe na 2022 rok przelicza się według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2021 roku, który wyniósł 4,5941 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2021). Poniżej przedstawiamy tabelę ukazującą limity obowiązujące w 2022 roku:

Zakres: 

Limit w euro

Limit w przeliczeniu na złotówki 

Status małego podatnika dla celów VAT

1 200 000

5 513 000

45 000 – u podatnika wynagradzanego prowizyjnie

207 000

Status małego podatnika dla celów CIT/PIT

2 000 000

9 188 000

Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2 000 000

9 188 200

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu

200 000

918 820

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

2 000 000

9 188 200

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów