Poradnik Przedsiębiorcy

Limit zwolnienia z VAT bez zmian przez najbliższe lata

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, nie mogą przekroczyć wartości limitu uprawniającego ich do posługiwania się nim. Jak się okazuje, limit zwolnienia z VAT w najbliższych latach pozostanie niezmienny. Sprawdziliśmy, przez jaki okres będzie obowiązywała jego aktualna wysokość!

Limit zwolnienia z VAT – ile wynosi?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług limit zwolnienia z VAT wynosi 200 000 zł i składa się na niego wartość sprzedaży opodatkowanej.

Kwota ta jest umownie przyjętą wartością po przeliczeniu obrotu w wysokości 40 000 euro po średnim kursie NBP z dnia, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i została uchwalona na podstawie decyzji wykonawczej nr 2018/1919 z 4 grudnia 2018 roku.

Limit zwolnienia z VAT – przez jaki okres będzie obowiązywał?

Decyzją Rady Europejskiej nr 2021/1780, którą opublikowano 11 października br., limit zwolnienia z VAT zostanie utrzymany w obecnie obowiązującej wysokości, czyli 200 000 zł.

Rada Unii Europejskiej poparła tę decyzję profitami, jakie mają przełożenie na najmniejszych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podmiotowego.

Dotychczasowy limit zwolnienia z VAT będzie obowiązywał do końca 2024 roku.