0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur od 1 listopada 2021 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów ze znacznym opóźnieniem pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur, które ma obowiązywać od 1 listopada 2021 roku. Natomiast aktualne rozporządzenie ma stracić dotychczasową moc prawną. W związku z tym warto zapoznać się co ulegnie zmianie w związku z nowo opracowanym rozporządzeniem. 

Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur od 1 listopada 2021 r.

Aktualnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad nowym rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Nie będzie zmian merytorycznych do niniejszego rozporządzenia, będą one techniczne oraz miały na celu dostosowanie do zmian ustawowych, które będą miały miejsce.

Rozporządzenie będzie określać:

  1. przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz zakres tych danych;

Zmiana będzie dotyczyć:

  1. dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT;

  2. świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37–41 ustawy o VAT,

  3. dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

  4. przejazdu autostradą płatną lub przejazdu na dowolną odległość, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

  5. świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%, wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

  1. inny niż określony w art. 31a ust. 1 wskazanej ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania;

Dotyczy kwot wyrażonych w euro wykazywane na fakturze dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

  1. późniejsze niż określone w art. 106i wskazanej ustawy terminy wystawiania faktur.

W przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę, o której mowa w § 3 pkt 5, wystawia się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.

Termin obowiązywania nowego rozporządzenia – 1 listopada 2021 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów