Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w 2022 roku

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Jej wysokość co roku podlega waloryzacji. W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę, obowiązkowe jest ewidencjonowanie godzin pracy zleceniobiorcy. W konsekwencji wynagrodzenie za wykonane zlecenie będzie stanowił iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej.

Cel minimalnej stawki godzinowej

Celem minimalnej stawki godzinowej dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych. Dodatkowo ma ona stanowić ochronę minimalnego poziomu wynagrodzenia również dla pracowników zatrudnionych na podstawie takich umów.

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w 2022 roku

Okres

Stawka

Podstawa prawna

od 01.01.2022

19,70 zł za godzinę brutto

(Dz. U. poz. 1690)