0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka chorobowa zapłacona po terminie nie pozbawi zasiłku przedsiębiorcy – zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Składka chorobowa jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą składką dobrowolną. Oznacza to, że można się zgłosić do jej opłacania i dzięki temu mieć prawo do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Przepisy dotyczące uiszczania tych składek były jednak wyjątkowo restrykcyjne. Od nowego roku ma się to zmienić!

Składka chorobowa zapłacona po terminie – jak jest obecnie?

W aktualnym stanie prawnym przedsiębiorca, który zgłosił się do ZUS-u w celu opłacania dobrowolnej składki chorobowej, był zobowiązany do terminowego regulowania wszystkich składek ZUS. Spóźnienie z uiszczeniem składki chorobowej w terminie automatycznie pozbawiało przedsiębiorcę prawa do otrzymania zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy. Jedynym wyjściem w tej sytuacji była konieczność złożenia do ZUS-u wniosku o przywrócenie terminu płatności składek. Warto jednak podkreślić, że był to jedynie wniosek, a ostateczną decyzję w tym zakresie podejmował ZUS. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorca, który opłacał składki (ponosi kosz opłacania składki chorobowej), ale dokonujący tego po terminie, nie mógł liczyć na otrzymanie zasiłku chorobowego.

Co się zmieni od 1 stycznia 2022 roku?

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie wiele zmian dotyczących wypłaty zasiłków. Jedną z nich jest koniec obowiązywania restrykcyjnych zasad dotyczących opłacania składek chorobowych po terminie. Na czym będzie polegała modyfikacja? Od nowego roku osoby ubezpieczone podlegające dobrowolnej składce chorobowej zachowają prawo do zasiłku chorobowego, jeśli ich zaległość względem ZUS-u nie będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku – 30,10 zł).

Natomiast jeśli zadłużenie względem ZUS-u będzie wyższe niż 1% minimalnego wynagrodzenia, to w takim przypadku osoby te będą miały prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Jeśli nie uregulują go w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się.

– Przepisy obowiązujące biznes powinny być przyjazne, a zbędna biurokracja – likwidowana. Takie były intencje rządu, gdy rekomendował ustawodawcy uchwalenie Konstytucji Biznesu. Przedsiębiorca nie może być karany brakiem świadczeń za przeoczenie terminu, o którym nie został przez ZUS wcześniej poinformowany – mówi Adam Abramowicz, rzecznik MŚP.

Od nowego roku wejdzie w życie kilka modyfikacji dotyczących wypłaty zasiłków i większość z nich będzie korzystna dla ubezpieczonych. Zmiany idą w dobrym kierunku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów