0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Maksymalizowanie zysków w przedsiębiorstwie - jak to zrobić?

Wielkość tekstu:

Maksymalizowanie zysków jest głównym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Firma nie jest stworzona jedynie do prowadzenia działalności bieżącej. Gdyby tak było, mogłoby się okazać, że znalazłaby się w sytuacji przekroczenia ilości wytworzonych towarów lub usług, a tym samym nie miałaby możliwości sprzedażowych. Konsekwencją takiego działania byłby spadek przychodów ze sprzedaży i utrata płynności finansowej. Jak mądrze maksymalizować zyski? Co wpływa na ich maksymalizację? Kiedy i w jakich sytuacjach przynosi ona pożądane efekty? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Jak mądrze maksymalizować zyski?

W przeszłości, w poprzedniej epoce gospodarczej, praca, produkcja oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw opierało się o zasady pracy dla idei, dobra, wykonania planu ponad normę. Pamiętamy jeszcze powiedzenia takie jak „120% planu”, „Trzeba przyznać, że robota idzie z gazem”, „Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem”. Z nastaniem kapitalizmu zmieniło się podejście związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Tworzenie zysku okazało się jednym z celów działalności firmy. Nie tylko ilość wyprodukowanych towarów miała znaczenie. Również maksymalizowanie zysków zaczęło nabierać wartości ekonomicznych.

W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że każde przedsiębiorstwo jest stworzone do realizacji celów oraz maksymalizowania zysków. To jak wysoki zysk osiągnie, uzależnione jest głównie od ambicji właścicieli firmy. To oni, mając swoją wizję funkcjonowania firmy, wiedzą, jaki zysk chcieliby, aby wypracowała i jakie cele powinny zostać zrealizowane, aby ten wynik osiągnąć. Jednak przy realizacji bieżącej działalności przedsiębiorstwa nie możemy zapominać o jego reputacji i dobrym imieniu. Również działalność społeczna w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna przy realizowaniu wyniku finansowego.W całym cyklu gospodarczym firma musi wynagrodzić różne osoby i instytucje, takie jak:

 • dostawców

 • instytucje publiczno-prawne (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy)

 • instytucje finansujące (np. banki)

 • pracowników

 • właścicieli.

Każdemu z wyżej wymienionych osób/instytucji należą się pieniądze powstałe w wyniku funkcjonowania firmy. Dla tych ostatnich, czyli właścicieli, należy się wypracowany zysk. Wysokość zysku do podziału uzależniona jest od kilku czynników:

 • ceny

 • możliwości produkcyjnych

 • kosztów wytworzenia produktów.

Poniższy schemat przedstawia, jak poszczególne elementy wpływają na wielkość zysku netto.

Maksymalizowanie zysków przedsiębiorcy

Co wpływa na maksymalizację zysków?

Pomysłów na maksymalizację zysków jest bardzo dużo. Poniżej przedstawione zostały niektóre z nich:

 • Nowoczesne technologie wytwarzania

 • Innowacyjne produkty

 • Dostawy półproduktów lub gotowych części, energii

 • Rozbudowa sieci sprzedaży

 • Logistyka

 • Sprzedaż internetowa

 • Wynajem magazynów

 • Szkolenie pracowników.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii wytwarzania w firmie powoduje wzrost efektywności procesu produkcji. Przekłada się to z kolei na szybszą produkcję lub produkcję o wyższej jakości. Całość powoduje wzrost przychodów ze sprzedaży. Jest to rozwiązanie podnoszące z początku koszty wytworzenia, jednak w dłuższym okresie zaoszczędzony czas bądź podwyższona cena spowoduje zwiększenie zysków. Wprowadzanie innowacyjnych produktów zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Nowy asortyment może przyciągnąć do niego nowych klientów bądź wpłynąć na wzrost sprzedaży u obecnych. Jeśli nowe produkty nie wiążą się z nową technologią produkcji i są wytwarzane na tych samych maszynach bądź w przypadku firm handlowych jest to tylko poszerzenie asortymentu przy np. tej samej powierzchni sklepu, pomysł ten spowoduje maksymalizowanie zysków w niedługim czasie.

Zmieniając dostawców, możemy wynegocjować lepsze warunki dostawy towarów, a tym samym wpłynąć na optymalizację kosztów w firmie. W dobrze prosperującej działalności jednym z elementów maksymalizowania zysków jest tworzenie nowych punktów sprzedaży. Otworzenie kolejnego sklepu czy salonu sprzedaży wiąże się na początku z zainwestowaniem określonej kwoty kapitału, jednak przy dobrze skalkulowanym budżecie oraz dobrze funkcjonującej firmie najczęściej są to kwoty do zainwestowania, a nie kapitał pożyczony. Im większa sieć sprzedaży przy optymalnym poziomie kosztów, tym większe przychody ze sprzedaży, a co za tym idzie wzrost zysków przedsiębiorstwa.

Innym rozwiązaniem może być wprowadzenie sprzedaży internetowej. W obecnych czasach jest to bardzo popularny sposób maksymalizowania zysków z uwagi na niski koszt stworzenia takiego sklepu oraz dużo niższe koszty związane z obsługą klientów. Wygoda, szybkość i łatwy dostęp do produktów przekłada się na wzrost zysków w przedsiębiorstwie. Inwestowanie w szkolenia pracowników, zwłaszcza te miękkie z obsługi klienta, są bardzo dobrą lokata kapitału firmy. Z badań wynika, że 68% klientów rocznie odchodzi z powodu złej jakości obsługi przez sprzedawców. Najczęściej popełnianym błędem jest sprzedawanie przez pryzmat siebie. Niejednokrotnie słyszymy pytanie „Czy mogę w czymś pomóc?”. Klient stawiany jest w sytuacji, w której sugeruje się, że z czymś sobie nie poradzi. Warto o niego zadbać, stosując sprzedaż doradczą. Odpowiadajmy na pytania naszych klientów i dobierajmy produkt do ich potrzeb.

Kiedy i w jakich sytuacjach maksymalizowanie zysków przynosi pożądane efekty?

Społeczna odpowiedzialność biznesowa pokazuje, że maksymalizowanie zysków nie jest najważniejszym elementem funkcjonowania firmy. Niezbędne jest również uwzględnienie potrzeb i interesów otoczenia. Przestrzeganie praw pracowniczych, rozwój społeczności lokalnej czy redukowanie zagrożeń społecznych (w tym ekologicznych) przynosi rozmaite korzyści nie tylko dla wdrażającego przedsiębiorstwa, lecz także dla jego otoczenia i całej społeczności. Obecnie przedsiębiorstwo odgrywa coraz większą rolę w społeczeństwie.  Postawa społeczna przedsiębiorstwa pozytywnie wpływa na maksymalizowanie zysków. Do pożądanych działań społecznych wpływających pozytywnie na wzrost zysków można zaliczyć:

 • Utrzymywanie zysku przy jednoczesnym budowaniu relacji z kontrahentami,

 • Wykorzystanie relacji z inwestorami do rozwoju firmy,

 • Wytwarzanie produktów bez szkody dla środowiska naturalnego,

 • Wykorzystanie postaw etycznych w firmie.

Stosowanie powyższych działań pozwala przedsiębiorstwu na budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem przy jednoczesnym maksymalizowaniu wyniku finansowego w firmie.

Maksymalizowanie zysków w przedsiębiorstwie nie jest do końca możliwe. Każdy przedsiębiorca dąży do tego, aby zwiększać swoje zyski. Dążenie do ciągłego rozwoju firmy powoduje, że poziom maksimum nigdy nie zostanie osiągnięty. Tylko takie podejście jest gwarancją dobrze prosperującej działalności oraz osiągania maksymalnych w danym momencie zysków.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów