0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skąd wziąć pieniądze na firmę? - metody pozyskania środków finansowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Realizacja nawet najlepszych pomysłów w kwestii założenia firmy musi być poparta zapleczem finansowym. Osoba, która zamierza otworzyć własną firmę, musi dysponować odpowiednią sumą pieniędzy, która pozwoli jej zaistnieć na rynku. Jednak jak się okazuje, wielu początkujących przedsiębiorców nie wie, skąd wziąć pieniądze na firmę. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które pozwolą pozyskać środki niezbędne do rozkręcenia własnego interesu!

Środki własne źródłem finansowania działalności

Oszczędności zgromadzone przez przyszłego właściciela stanowią pierwsze i podstawowe źródło finansowania działalności. Zazwyczaj jest ich zbyt mało. Co prawda założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga wniesienia jakiegokolwiek kapitału początkowego, w przeciwieństwie do spółek, jednak wskazane jest, aby początkujący przedsiębiorca posiadał określoną kwotę pieniędzy na firmę, które umożliwią mu opłacenie pierwszych wydatków, zanim pojawią się zyski. Do pierwszych kosztów, z jakimi powinien liczyć się przedsiębiorca, zazwyczaj należy: opłacenie pierwszych składek ZUS, najem biura, opłaty za media czy też za prowadzenie księgowości.

Nieoceniona pomoc rodziny i przyjaciół

Wbrew powszechnej opinii, z rodziną wychodzi się dobrze nie tylko na zdjęciu. Często pomoc ze strony najbliższych jest pierwszym pomysłem, który przychodzi na myśl w trakcie szukania sposobów pozyskania środków na firmę. W tej sytuacji zarówno dalsza, jak i bliższa część rodziny są szansą na start, którą warto przemyśleć. Wskazane jest wręcz udowodnić, że taka forma wsparcia jest traktowana całkowicie na poważnie, dlatego prosząc o pomoc, dobrze jest odpowiednio zaprezentować swoją ideę działalności, przekonać że ma ona realną szansę osiągnięcia sukcesu i jest w pełni przemyślana. 

Jeśli biznesplan jest naprawdę wartościowy, nie zaszkodzi też o udzielenie pomocy finansowej zapytać w gronie znajomych i przyjaciół. Nie jest to może grupa, do której należy udać się w pierwszej kolejności, ale warto mieć ją na uwadze. Zawsze może się okazać, że w grupie kolegów znajdzie się entuzjasta nowego przedsięwzięcia, który ma nie tylko odpowiednie środki, lecz także chęć nawiązania współpracy.

Wsparcie placówek bankowych, czyli kredyt

Wiele banków posiada specjalne oferty skierowane do osób, które zamierzają założyć działalność gospodarczą. Jest to dobre rozwiązanie dla tych podatników, którzy nie posiadają oszczędności lub nie zdążyli złożyć wniosku o dotację.

Jednak przedsiębiorca rozpoczynający działalność musi liczyć się z wysokim kosztem pozyskania pieniędzy na firmę za pomocą kredytu - jeżeli nie ma on zabezpieczenia finansowego, bank z pewnością narzuci wysokie koszty kredytu, co zostanie odzwierciedlone w odsetkach, jakie przedsiębiorca będzie musiał spłacać wraz z ratami kredytu.

Jeśli kredyt, to najlepiej inwestycyjny

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza pozyskać pieniądze na firmę za pomocą kredytu, korzystną opcją może okazać się kredyt inwestycyjny.

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt inwestycyjny przeznacza się na różnego rodzaju inwestycje. Dzięki niemu podatnik może nabyć urządzenia niezbędne w nowo otwartej firmie, zakupić nieruchomość, w której będzie prowadził działalność lub dokonać zakupu wartości niematerialnych, takich jak licencje lub koncesje.

Niektóre banki mogą wymagać wkładu własnego. W związku z tym przedsiębiorca powinien liczyć się z koniecznością posiadania własnych oszczędności, ponieważ zerowy wkład własny w praktyce będzie oznaczać dla przedsiębiorcy o wiele wyższe koszty pozyskania kredytu. Ponadto, w takiej sytuacji bank będzie wymagał posiadania o wiele wyższej zdolności kredytowej.

Pieniądze na firmę z dotacji unijnych

O pieniądze na firmę z dotacji unijnych na założenie firmy mogą ubiegać się osoby fizyczne, które chcą założyć działalność gospodarczą. Ułatwienia w zakresie uzyskania dotacji unijnych przewidziane są dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet po urlopie macierzyńskim, osób do 30. roku życia oraz osób, które ukończyły 45 lat, a także osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Dostępne są dwie formy unijnego wsparcia zakładania działalności. Jest to:

  • mikropożyczka, w ramach której nowy przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 100 000 zł. Mikropożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Pośrednikiem przy tego rodzaju pożyczce są fundusze pożyczkowe wybierane przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy. Czas jej spłaty może zostać rozłożony na dłuższy okres. Istnieje również możliwość zawieszenia spłaty na okres 12 miesięcy.

  • dotacja w postaci świadczenia bezzwrotnego. W ramach dotacji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w wysokości do 40 000 zł. Zazwyczaj jest ona skierowana do osób bezrobotnych. Przedsiębiorca, który ubiega się o uzyskanie dotacji unijnej, musi mieć na względzie, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest ustanowienie zabezpieczenia. Stanowi ono gwarancję, że osoba, która uzyskała wsparcie, zużytkuje pieniądze na firmę zgodnie z warunkami umowy i sporządzonym biznesplanem. Zabezpieczenie to może mieć postać weksla in blanco, hipoteki, zastawu czy też poręczenia.

Skorzystać z dofinansowań unijnych można także w ramach wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie PARP. Udzielanie przez PARP obejmuje 3 aspekty:

- dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej,

- dofinansowanie do szkoleń kompetencyjnych,

- dofinansowanie na innowację i rozwój w ramach prowadzonych programów operacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez PARP programów w zakresie udzielanych dofinansowań znajdują się w artykule: Dofinansowanie z PARP, czyli na co można uzyskać środki oraz Dofinansowanie do szkoleń z PARP – krok po kroku 

Konkursy dla przyszłych szefów

Na rynku istnieje wiele konkursów, dzięki którym można zyskać środki na rozkręcenie biznesu. Wiele różnych organizacji i dużych firm, a także uczelnie czy organizacje pożytku publicznego organizują wszelkiego rodzaju konkursy na oryginalną koncepcję działalności. Aby wziąć udział w takim przedsięwzięciu wystarczy dobrze napisany biznesplan, a najlepsze pomysły zostają uhonorowane nagrodą. Ich autorzy mogą zatem otrzymać dotacje na start lub innego rodzaju wsparcie. Często zdarza się, że laureaci wygrywają środki pieniężne, które w pełni pokrywają koszty inwestycji w firmę czy jej dalszy rozwój.

Innowacja w służbie rozwoju

Szansą dla osób, które mają innowacyjny pomysł na swój biznes, są fundusze venture capital i tak zwani aniołowie biznesu. Taka forma pozyskania pieniędzy na firmę zazwyczaj jest dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom.

Zarówno aniołowie biznesu, jak i venture capital inwestują w innowacyjne przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, które z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości przyniosą zysk i wysoką stopę zwrotu zainwestowanych pieniędzy na firmę. Wśród branż, w które najchętniej inwestują swoje środki zarówno aniołowie biznesu, jak i venture capital znajduje się branża telekomunikacyjna, czyli firmy zajmujące się tworzeniem nowych technologii oraz przeróżnych aplikacji na tablety czy smartfony.

Kim są aniołowie biznesu?

Aniołowie biznesu to przeważnie osoby prywatne chcące inwestować w rozwój firm, które dopiero niedawno pojawiły się na rynku i angażują do tego prywatne środki w rozwój tych firm. Często też oferują merytoryczne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem firmy. Ponadto aniołowie biznesu wykorzystują własną wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe, dzięki czemu mogą uzyskać dodatkowe korzyści. Zazwyczaj zostają nimi osoby majętne, najczęściej przedsiębiorcy, którzy przeszli już na emeryturę lub byli menedżerowie wysokich szczebli.

Fundusze venture capital - co to jest?

Fundusze venture capital to podmioty rynku kapitałowego, które inwestują w małe firmy, ale o dużym potencjale rozwoju. Charakteryzują się o tym, że nabywają podmioty we wczesnej fazie rozwoju, które posiadają innowacyjny produkt czy też usługę, które jeszcze nie są znane na rynku.

Ważne!
Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma funduszami jest sposób działania. Aniołowie biznesu zazwyczaj nie demonstrują publicznie swojego zaangażowania. Z kolei venture capital otwarcie mówią o swoich inwestycjach, które są niejako wizytówką ich działań.

Szerokie możliwości crowdfundingu

Popularną metodą, która w ostatnim czasie zyskała uznanie wielu, jest crowdfunding. Głównym jej wyróżnikiem jest wspieranie różnego rodzaju projektów przez społeczeństwo. Oznacza to, że zgłoszona inicjatywa jest finansowana przez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat. Po stronie zgłaszającego należy zatem odpowiednia forma prezentacji swojego pomysłu, która na tyle zainteresuje odbiorców, że zechcą mieć swój wkład na jego realizację. Akcje crowdfundingowe przeprowadzane są na polskich portalach, takich jak wspieram.to czy polakpotrafi.pl oraz zagranicznych - kickstarter.com

Skąd czerpać pieniądze na firmę? - podsumowanie

Jak wynika z powyższego, osoby, które chcą założyć firmę, mają do wyboru różne sposoby, by pozyskać pieniądze na własny interes. Tylko od nich zależy, jaką drogę do zdobycia środków obiorą. Bez względu na szerokie możliwości wyboru, warto dokładnie przeanalizować każdą z propozycji, źle podjęta decyzja na początku otwierania własnego biznesu może bowiem mieć spore konsekwencje w przyszłości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów