Poradnik Przedsiębiorcy

Pieniądze na firmę - sposoby pozyskania środków

Podatnik, który zamierza otworzyć własną firmę, musi posiadać zaplecze finansowe, które umożliwi mu rozkręcenie własnego biznesu. Jednak wielu przedsiębiorców nie wie,  skąd wziąć pieniądze na firmę? Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które pozwolą pozyskać środki niezbędne do rozkręcenia własnego interesu!

Oszczędności podatnika jako źródło finansowania działalności

Oszczędności zgromadzone przez podatnika stanowią podstawowe źródło finansowania działalności. Jednak zazwyczaj jest ich zbyt mało. Co prawda założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga wniesienia jakiegokolwiek kapitału początkowego, inaczej jest jednak przypadku spółek. Jednak wskazane jest, by początkujący przedsiębiorca posiadał jakieś pieniądze na firmę, które umożliwią mu opłacenie pierwszych wydatków, zanim pojawią się zyski. Do pierwszych kosztów, z jakimi powinien liczyć się przedsiębiorca, zazwyczaj należą np.: wydatki na opłacenie pierwszych składek ZUS, najem biura, opłaty za media czy też opłaty za prowadzenie księgowości.

Kredyt jako szansa na pozyskanie pieniędzy na firmę

Wiele banków posiada specjalne oferty skierowane do osób, które zamierzają założyć działalność gospodarczą. Jest to dobre rozwiązanie dla tych podatników, którzy nie posiadają oszczędności lub nie zdążyli złożyć wniosku o dotację.

Jednak przedsiębiorca rozpoczynający działalność musi liczyć się z wysokim kosztem pozyskania pieniędzy na firmę za pomocą kredytu - jeżeli nie ma on zabezpieczenia finansowego, bank z pewnością narzuci wysokie koszty kredytu, co zostanie odzwierciedlone w odsetkach, jakie przedsiębiorca będzie musiał spłacać wraz z ratami kredytu.

Jeśli kredyt, to najlepiej inwestycyjny

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza pozyskać pieniądze na firmę za pomocą kredytu, korzystną opcją może okazać się kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny przeznacza się na różnego rodzaju inwestycje. Dzięki niemu podatnik może nabyć urządzenia niezbędne w nowo otwartej firmie, zakupić nieruchomość, w której będzie prowadził działalność, lub dokonać zakupu wartości niematerialnych takich jak licencje lub koncesje.

Niektóre banki mogą wymagać wkładu własnego. W związku z tym przedsiębiorca powinien liczyć się koniecznością posiadania własnych oszczędności, ponieważ zerowy wkład własny w praktyce będzie oznaczać dla przedsiębiorcy o wiele wyższe koszty pozyskania kredytu. Ponadto w takiej sytuacji bank będzie wymagał posiadania o wiele wyższej zdolności kredytowej.

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności

Uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla nowych przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad źródłem pozyskania pieniędzy na firmę, ponieważ w przeciwieństwie do kredytów i pożyczek uzyskanej dotacji z UP nie trzeba zwracać.

Najkorzystniejszym momentem, w którym warto starać się o uzyskanie dotacji, jest początek roku. Ponieważ to właśnie w tym okresie urzędy otrzymują środki na różnego rodzaju programy pomocowe.

Ważne!

O uzyskanie środków z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby posiadające status osoby bezrobotnej.

Należy również mieć na względzie, że o dotację na rozpoczęcie działalności może ubiegać się osoba bezrobotna, która:

  • nie była karana za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację,

  • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  • nie odmówiła bez wiarygodnego uzasadnienia propozycji pracy, stażu czy szkolenia w urzędzie pracy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  • nie korzystała z innych dostępnych źródeł dofinansowania z Funduszu Pracy,

  • dokonała złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów.

Ze środków uzyskanych z dotacji przedsiębiorca może dokonać zakupu urządzeń i maszyn potrzebnych w firmie, zakupić materiały i towary, nabyć biuro, w którym będzie prowadzić działalność lub też przeprowadzić jego remont, czy też pokryć koszty poniesione na doradztwo i porady prawne związane z rozpoczęciem działalności.

Jednak przedsiębiorca musi pamiętać, że konieczne jest skrupulatne dokumentowanie wydatków pokrytych ze środków z dotacji, ponieważ po uzyskaniu dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego dostarczania dokumentacji dotyczącej rozchodów środków z uzyskanej dotacji.