0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obostrzenia dla osób udzielających pożyczki - co zmieni tarcza 3.0?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dwie tarcze już za nami, a rząd pracuje już nad tarczą 3.0. Jednym z elementów tarczy jest ochrona osób, które będą zawierać umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy. W tym okresie, gdy wiele firm, które nie będą mogły skorzystać z dobroci tarczy jedną z opcji finansowania będzie właśnie pożyczka, kredyt lub inna forma umowy o środki pieniężne. Sprawdźmy jakie kary szykuje rząd dla podmiotów, którzy chcą wykorzystać sytuację i oszukać szukających środków przedsiębiorców, jak również zwykłych osób fizycznych! Sprawdźmy, obostrzenia dla osób udzielających pożyczki jakie wprowadzi tarcza antykryzysowa 3.0!

Obostrzenia dla osób udzielających pożyczki - co zmienia ustawa?

Ustawa - o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzi zmiany w ustawie - Kodeks karny. A mianowicie zostaną dodane do art. 304 § 2 i §3, które wskazują, że osoba która udzieliła świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki (zaciągnięte po wejściu w życie ustawy), kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, 

  • żąda od osoby której udzieliła świadczenie pieniężne zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie,

  • żąda od niej zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za zwłokę określonych w ustawie.

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W uzasadnieniu projektu ustawy przeczytać możemy, że:
"Zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej, co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie."

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów