0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie z ARP - kolejna pomoc w walce z pandemią!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd wprowadza kolejne zmiany przepisów, mające na celu udzielenie nowych form wsparcia ze względu na obecną sytuację wywołaną pandemią. Tym razem projekt nowej tarczy 3.0 zakłada między innymi dofinansowanie z ARP. Sprawdź, kto z niego skorzysta!

Dofinansowanie z ARP S.A

Zgodnie z nowymi założeniami tarczy antykryzysowej 3.0 Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. ma zostać dokapitalizowana kwotą wynoszącą do 900 milionów złotych. Z projektu tarczy wynika, że środki te mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacyjnego. Ich przeznaczeniem ma być:

  • publiczna pomoc dla przedsiębiorców, 

  • udzielenie wsparcia niebędącego publiczną pomocą,

  • realizacja innych działań, których celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Według założeń mają one służyć głównie jako wsparcie przedsiębiorców w związku z problematycznym uzyskaniem środków na realizację projektów inwestycyjnych a tym samym stymulowanie gospodarki. Przewidywania wskazują, że dofinansowanie z ARP powinno pozwolić na utrzymanie miejsc pracy lub w niektórych sytuacjach nawet do wzrostu zatrudnienia. 

W ramach dotychczasowych przepisów specustawy tarczy antykryzysowej, ARP wspiera już przedsiębiorców w ramach:
- refinansowania umów leasingowych dla sektora transportu drogowego,
- udzielania pożyczek obrotowych na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
- udzielania pożyczek obrotowych finansujących wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
Informacje dotyczące wsparcia, wraz z niezbędnymi wnioskami znajdują się na stronie: https://www.arp-tarcza.pl/

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wskazuje również, że ARP S.A ma obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla działań, które będą wykonywane za pomocą uzyskanych środków z Funduszu Reprywatyzacyjnego. Obowiązek ten wiąże się również z prawidłowym przypisywaniem przychodów i kosztów na podstawie metod, które mają obiektywne uzasadnienie. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów