0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest i kiedy zacznie obowiązywać Centralny Rejestr Faktur?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Centralny Rejestr Faktur ma stanowić ułatwienie – zarówno dla przedsiębiorców, jak i fiskusa. Początkowo system ma być dobrowolny, natomiast w późniejszym okresie stanie się obowiązkowy. Czym jest Centralny Rejestr Faktur? Od kiedy zacznie obowiązywać podatników? Jakie zalety i wady z niego płyną? Wyjaśniamy poniżej!

Jak ma działać Centralny Rejestr faktur?

Centralny Rejestr Faktur ma skupiać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Według założeń będą one przekazywane za pośrednictwem konta – przez ministerialną platformę. Każdy podatnik będzie posiadać osobiste konto do celów podatkowych. Jego obsługa ma być możliwa z komputera i każdego urządzenia mobilnego. Dostęp do konta pozwoli na podgląd wystawionych przez siebie e-faktur, a także tych otrzymanych od kontrahentów, którzy przekazali je przez tę platformę.

Centralny Rejestr Faktur ma zostać uruchomiony w połowie 2021 roku.

Jakie zalety niesie Centralny Rejestr Faktur?

Stworzenie bazy faktur przede wszystkim ma pozwolić na analizę i kontrolę prawidłowości wystawianych faktur VAT. Co ważne, podatnicy nie będą musieli wysyłać plików JPK_Faktura na żądanie.

Kolejnym ułatwieniem jest fakt, że sprzedający będzie mógł łatwo sprawdzić, czy nabywca pobrał fakturę, a kupujący – czy rachunek umieszczony na fakturze znajduje się na białej liście podatników VAT. Centralny Rejestr Faktur ma również zapewnić szybki dostęp do danych dla organów podatkowych.

Czy Centralny Rejestr Faktur ma jakieś wady?

Pierwszą kwestią jest jawność wszystkich faktur wobec skarbówki. Już teraz podatnicy przesyłają szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży i zakupów w formie JPK_V7. Można powiedzieć, że uczciwi przedsiębiorcy nie powinni mieć oporów w udostępnianiu danych na potrzeby Centralnego Rejestru Faktur. Obawy budzi jednak tajemnica skarbowa, ochrona poufności danych handlowych i osobowych, a także cały proces automatyzacji przedsięwzięcia, ponieważ przyczynia się to do znacznych kosztów wdrożenia i utrzymania systemu. Ponadto pojawiają się wątpliwości w zakresie elastyczności CRF: czy system będzie w stanie wystawiać faktury w procesach masowych i zautomatyzowanych, spełniających wymagania systemowe i prawne, oraz jaki schemat działania powinien być w użyciu w przypadku awarii technicznej CFR. Pomimo tych obaw należy podkreślić, że rozwiązanie takie  z powodzeniem zostało już wdrożone w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Hiszpania, Portugalia i Włochy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów