0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin złożenia rocznego sprawozdania o odpadach wydłużony

Wielkość tekstu:

Podmioty wytwarzające odpady, zarówno firmy jak i osoby fizyczne zobowiązane są do corocznego składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Termin złożenia rocznego sprawozdania o odpadach za 2019 r. przypadający pierwotnie na 30 czerwca 2020 r. został obecnie wydłużony, głównie z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Kto składa sprawozdanie o odpadach i gdzie?

Do złożenia sprawozdania o odpadach zobowiązani są podatnicy wytwarzający i przetwarzający odpady oraz gospodarujący nimi. Głównymi wytwórcami odpadów są firmy przetwarzające odpady lub wykonawcy świadczący usługi remontowe, budowlane, czy sprzątające. Do powyższego grona można także zaliczyć m. in. zakłady fryzjerskie, biura, placówki gastronomiczne wydające posiłki w opakowaniach jednorazowych. 

Sprawozdanie składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, przetwarzania lub zbierania odpadów, w formie papierowej lub online za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO (Baza Danych o Odpadach)

Szczegółowe dane na temat BDO zostały opisane w artykule: BDO a obowiązek rejestracji podmiotów do końca roku 2019

Nowy termin złożenia rocznego sprawozdania o odpadach

Epidemia COVID-19 wprowadza nowe terminy dotyczące sprawozdawczości podatników w zakresie gospodarowania odpadami. W nowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zaproponowano wydłużenie terminu na złożenie rocznego sprawozdania o odpadach do 11 września 2020 r. Wydłużenie terminu miałoby pomóc podatnikom w dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych w ciężkim dla nich okresie gospodarczej stagnacji. Złożenie sprawozdania jest wolne od opłat administracyjnych.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów