0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od deszczu - ile wynosi i kogo obowiązuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2018 roku na podstawie Prawa wodnego został wprowadzony nowy rodzaj podatku, a mianowicie podatek od deszczu. Dowiedz się, kogo dotyczy ten rodzaj opłaty oraz ile wynosi.

Podatek od deszczu - co to takiego?

Podatek od deszczu jest to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, a więc za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów, na których nie ma kanalizacji.Podatek od deszczu to opłata za zabudowanie gruntu, które powoduje, że woda z deszczu nie wsiąka w ziemię. Przede wszystkim są to tereny, na których wybudowano magazyny, fabryki bądź parkingi.

Podatek od deszczu obowiązuje w każdej gminie, na terenie całego kraju. Przy czym nie jest to opłata dobrowolna, a obowiązkowa, którą muszą uiszczać podatnicy zobligowani do tego przepisami.

Kogo obowiązuje zapłata podatku od deszczu?

Zgodnie z Prawem wodnym, podatek od deszczu dotyczy właścicieli dużych budynków o powierzchni ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, którzy dokonali zabudowania działki w co najmniej 70%, a w okolicy działki nie ma kanalizacji deszczowej. 

Innymi słowy podatek od deszczu będzie dotyczył posesji, które w dużej mierze zostały pokryte, np. betonem, nieprzepuszczalną kostką czy też asfaltem.

W praktyce podatek od deszczu dotyczy przede wszystkim:

  • dużych powierzchni handlowych,

  • terenów przemysłowych,

  • sklepów wielkopowierzchniowych,

  • magazynów,

  • biurowców, 

  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Kogo nie dotyczy podatek od deszczu?

Należy również mieć na względzie, że niektóre grupy zwolnione są z konieczności zapłaty podatku od deszczu. 

Zwolnione z tej opłaty są:

  • kościoły,

  • związki wyznaniowe,

  • odbiorcy usług przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych,

  • zarządcy dróg publicznych oraz dróg kolejowych - pod warunkiem, że wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są wód bądź do ziemi za pomocą urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację wód.

Jaka jest stawka podatku od deszczu?

Wysokość podatku od deszczu określana jest przez właściwego burmistrza, wójta lub prezydenta miasta w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Stawka podatku od deszczu wynosi 50 groszy za 1 m², w przypadku braku urządzeń do retencjonowania wody z uszczelnionych powierzchni.
Natomiast w sytuacji, gdy na nieruchomości znajdują się urządzenia do retencji o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z danej powierzchni, to stawka podatku od deszczu wynosi 5 groszy za 1 m².

Informację o wysokości podatku, podatnik powinien otrzymać od swojej gminy. Jeśli nie zgodzi się wyliczoną wysokością podatku, wówczas może złożyć w tej sprawie reklamację. 

Pieniądze z tytułu wpłaconych podatków, gminy będą musiały przekazać do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które to przejęło prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Wpływy z tytułu tego podatku w 90% stanowią przychody PGW Wody Polskie. Natomiast tylko w 10% stanowią dochód własny gminy.

Podatek od deszczu może wzbudzać kontrowersje wśród wielu podatników. W zamyśle twórców podatek ten ma skłonić samorządy do ekonomicznego wykorzystywania wody z deszczu i śniegu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów