0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od wygranej lub darmowego prezentu - kiedy należy zapłacić

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Biorąc udział w różnego rodzaju grach, loteriach czy też innego rodzaju konkursach, każdy ma nadzieję na wygraną. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że taka wygrana wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Obowiązek podatkowy niesie za sobą również odebranie darmowego prezentu. W artykule przedstawiamy zasady opodatkowania wygranej lub otrzymania darmowego prezentu. Sprawdź, w jakiej wysokości i w jakich sytuacjach należy uiścić podatek od wygranej do urzędu skarbowego?

Wysokość podatku od wygranej lub darmowego prezentu

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Przepis ten dotyczy zysków uzyskanych zarówno na terytorium Polski, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podatek od wygranej lub darmowego prezentu pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej. Co należy rozumieć poprzez sformułowanie, że jest on zryczałtowany? Otrzymujący nagrodę nie musi płacić podatku od wygranej samodzielnie oraz nie musi składać rocznej deklaracji PIT w roku, w którym otrzymał nagrodę. Innymi słowy, podmiot wypłacający wygraną lub nagrodę potrąca 10% kwoty i odprowadza ją do urzędu skarbowego. Natomiast obdarowany podatnik nie ma obowiązku ujmowania tego zdarzenia w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od wygranej?

Należy mieć na względzie, że w niektórych sytuacjach ustawa o podatku dochodowym przewiduje zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od wygranej czy otrzymanego prezentu.

Zwolnione z opodatkowania są nagrody w konkursach:

  • organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu,

  • specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej,

  • dotyczące sprzedaży premiowej,

pod warunkiem, że jednorazowa wygrana lub prezent nie przekroczy wartości 760 złotych.

Ważne!

Powyższa ulga dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą.

Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą otrzymując nagrodę lub prezent w związku z prowadzoną działalnością, zobowiązani są zakwalifikować wartość tę jako przychód z działalności.

Inna sytuacja, która zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty podatku od wygranej, dotyczy wygranych we wszelkich losowych grach liczbowych. Jednak w tym przypadku wartość wygranej nie może przekroczyć 2280 złotych.

Natomiast bez względu na wysokość sumy wygrane w kasynach, wideoloteriach, grach na automatach oraz w grach bingo są całkowicie zwolnione z opodatkowania.

Podatek od wygranej - kto musi go zapłacić?

Podatek od wygranej obciąża osobę odbierającą nagrodę lub korzystającą z promocji. Jednak zgodnie z przepisami to organizator konkursu czy promocji zobowiązany jest do rozliczenia podatku od wygranej. W związku z tym organizator ma prawo odliczyć od wygranej 10% jej wartości i przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Należy mieć na względzie, iż przed odbiorem nagrody konieczne jest uiszczenie podatku, dopiero później można odebrać wygraną.

Należy pamiętać, że wygranej nie wykazuje się w deklaracji rocznej - obowiązek ten leży po stronie organizatora konkursu, ponieważ to właśnie na nim ciąży obowiązek pobrania podatku, sporządzenia deklaracji PIT-8AR i złożenia jej w urzędzie skarbowym.

Nagroda rzeczowa a podatek od wygranej

Otrzymany prezent zazwyczaj ma formę rzeczową, a nie finansową. Podobnie nagrodą w konkursie może być przedmiot materialny zamiast pieniędzy. Wówczas, jeśli wartość takiego przedmiotu przekracza kwotę zwolnioną z opodatkowania, trzeba zapłacić podatek od wygranej.

W przypadku nagrody rzeczowej sytuacja się komplikuje, bowiem przed jej wydaniem organizator konkursu zażąda od zwycięzcy zapłaty podatku od wygranej. Może wówczas okazać się, że podatnik nie posiada własnych środków na pokrycie kwoty podatku. Rozwiązaniem tego problemu może być organizowanie konkursów, w którym do wygrania oprócz nagrody rzeczowej są też pieniądze. W takiej sytuacji zwycięzca pieniędzmi z wygranej będzie mógł opłacić podatek od wygranej.

Opodatkowanie sprzedaży wygranej

Może okazać się, że wygrana w konkursie lub otrzymany prezent nie są przydatne. Wówczas podatnik będzie chciał dokonać jego sprzedaży. Jednak trzeba pamiętać, że sprzedaż wygranej będzie wiązać się z zapłatą podatku. Nie będzie to jednak podatek od wygranej. Dokładniej rzecz ujmując, powstanie obowiązek zapłaty podatku od wzbogacenia.

Jeśli jednak podatnik dokona sprzedaży po upływie sześciu miesięcy od wygranej, uniknie zapłaty tego podatku. Bowiem zgodnie z przepisami, gdy sprzedaż zostanie dokonana po upływie sześciu miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym wręczono nagrodę, wygraną można sprzedać bez konsekwencji podatkowych.

Natomiast dokonując sprzedaży wygranej przed upływem sześciu miesięcy, osiągnięty dochód będzie trzeba wykazać w rocznej deklaracji PIT i rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Opodatkowanie nagrody wygranej poza terytorium Polski

Opodatkowanie wygranej i prezentu przedstawia się inaczej w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje je poza granicami kraju. Bowiem w przypadku wygranej poza terytorium Polski podatnik ma obowiązek ujawnić ją w zeznaniu podatkowym i osobiście odprowadzić z tego tytułu podatek. Nie ma tutaj znaczenia wysokość wygranej, gdyż nie obowiązują limity zwalniające z obowiązku zapłaty podatku od wygranej. Oznacza to, że bez względu na wysokość przychodu należy go opodatkować.

Jednak może zdarzyć się, że organizator konkursu w regulaminie zawrze zapis o konieczności rozliczenia podatku w kraju, gdzie konkurs został zorganizowany. Dlatego przed zapłatą należności wskazane jest zapoznanie się z regulaminem konkursu, by uniknąć dwukrotnej zapłaty podatku.

Każdy marzy o wygranej i czasami marzenia te się spełniają. Jednak w przypływie radości nie można zapomnieć o zapłacie podatku od wygranej, gdyż fiskus z pewnością upomni się o swoją należność.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów