Poradnik Przedsiębiorcy

Co grozi za opóźnienie w dokonaniu przeglądu kasy rejestrującej?

Przedsiębiorca ewidencjonujący sprzedaż przy wykorzystaniu kas fiskalnych nie powinien zapominać o obowiązku przeprowadzania przeglądów technicznych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, takie serwisowanie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż co 24 miesiące. Co grozi za opóźnienie w dokonaniu przeglądu kasy rejestrującej? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Konsekwencje niezgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego opierają się na art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Zgodnie z tym zapisem, jeśli przedsiębiorca nie dopełni swoich obowiązków w ciągu trzech lat od momentu, kiedy rozpoczął korzystanie z kasy, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi lub otrzymanej z urzędu kwoty, przeznaczonej na zakup kasy.

Tego typu rozliczenie należy przeprowadzić do 25 dnia po miesiącu (lub kwartale w przypadku podatników VAT kwartalnych), w którym doszło do przekroczenia terminu. Natomiast nie jest do końca ustalone, czy zwrot funduszy powinien zostać przekazany bezpośrednio na konto urzędu, czy też uwzględniony podczas generowania zwykłej deklaracji.