Poradnik Przedsiębiorcy

Ile wynosi podatek od wygranej i kiedy trzeba go zapłacić?

Wiele osób bierze udział w różnych konkursach czy loteriach, mając nadzieję na wygraną. Jednak trzeba pamiętać, że wiąże się z nią konieczność zapłaty podatku dochodowego. Ile wynosi podatek od wygranej oraz w jakich sytuacjach należy go uiścić? Odpowiadamy poniżej.

Podatek od wygranej lub darmowego prezentu - ile wynosi?

Jak stanowi art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Dotyczy to zarówno zysków uzyskanych w Polsce, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podatek od wygranej lub darmowego prezentu pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.

W związku z powyższym podatnik, który otrzymuje nagrodę, nie musi osobiście odprowadzać podatku od wygranej do urzędu skarbowego. Podmiot przekazujący wygraną pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego 10% kwoty od wygranej. Wówczas obdarowany podatnik nie ma obowiązku ujmowania uzyskanego przychodu z tytułu wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podatek od wygranej - kiedy nie trzeba go płacić?

Ustawa o PIT w niektórych sytuacjach przewiduje zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od wygranej.

Obowiązek zapłaty podatku od wygranej nie dotyczy nagród w konkursach:

  • organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu,

  • specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej,

  • dotyczących sprzedaży premiowej,

- pod warunkiem, że jednorazowa wygrana lub prezent nie przekroczy równowartości 2 000 złotych.

Należy jednak mieć na względzie, że ulga ta dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą.

Z kolei przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest opodatkować otrzymaną nagrodę jako przychód uzyskany z działalności. Pod warunkiem, że nagroda ta czy prezent ma związek z prowadzoną firmą.

Zwolnienie z konieczności zapłaty podatku od wygranej dotyczy również wygranych we wszelkich losowych grach liczbowych. Przy czym aby wygrana nie podlegała opodatkowaniu, nie może ona przekroczyć 2280 złotych.

Wygrane w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe, bez względu na wysokość wygranej są całkowicie zwolnione z opodatkowania.

Podatek od wygranej - na kim ciąży obowiązek zapłaty?

Podatek od wygranej obciąża osobę, która otrzymała nagrodę. Natomiast do rozliczenia podatku z tego tytułu zobowiązany jest organizator konkursu czy też promocji. Dlatego też organizator może pomniejszyć wygraną o 10% i przekazać tę kwotę do właściwego urzędu skarbowego. Odbiór nagrody możliwy jest dopiero po uiszczeniu kwoty podatku od wygranej. Przy czym obdarowany nie wykazuje wygranej w rocznej deklaracji podatkowej.

W sytuacji, gdy nagroda ma postać materialną, a jej wartość przekracza kwotę zwolnioną z opodatkowania, również zachodzi konieczność zapłaty podatku od wygranej.

Sprzedaż wygranej w konkursie

W praktyce może dojść do sytuacji, gdy obdarowany będzie chciał dokonać sprzedaży otrzymanej nagrody. Wówczas sprzedaż wygranej będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Jednak powstanie wtedy konieczność uiszczenia podatku od wzbogacenia.

Jeżeli dokonujemy sprzedaży otrzymanej nagrody (innej niż nieruchomość) po upływie 6 miesięcy od wygranej, nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży.

Jeśli jednak sprzedaż takiej wygranej nastąpi przed upływem 6 miesięcy, to osiągnięty przychód należy wykazać w rocznej deklaracji podatkowej.

W przypadku nieruchomości np. mieszkania, aby korzystać ze zwolnienia z podatku musi minąć pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Podatek od wygranej poza terytorium Polski

W przypadku wygranej poza granicami Polski obowiązek odprowadzenia podatku od wygranej ciąży na podatniku. Wówczas wygraną tą musi on wykazać w zeznaniu podatkowym i osobiście odprowadzić podatek bez względu na kwotę wygranej. W takim przypadku nie obowiązują limity zwalniające z obowiązku zapłaty podatku od wygranej.

Trzeba również zwrócić uwagę na regulamin konkursu. W jego zapisach organizator może bowiem zawrzeć informację o konieczności rozliczenia podatku w kraju, w którym konkurs został zorganizowany. Dlatego, aby zapobiec podwójnej zapłacie podatku, należy przeczytać treść regulaminu.