Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ile wynosi podatek od wygranej i kiedy trzeba go zapłacić?

Wiele osób bierze udział w różnych konkursach czy loteriach, mając nadzieję na wygraną. Jednak trzeba pamiętać, że wiąże się z nią konieczność zapłaty podatku dochodowego. Ile wynosi podatek od wygranej oraz w jakich sytuacjach należy go uiścić? Odpowiadamy poniżej.

Podatek od wygranej lub darmowego prezentu - ile wynosi?

Jak stanowi art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Dotyczy to zarówno zysków uzyskanych w Polsce, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ważne!

Podatek od wygranej lub darmowego prezentu pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.

W związku z powyższym podatnik, który otrzymuje nagrodę, nie musi osobiście odprowadzać podatku od wygranej do urzędu skarbowego. Podmiot przekazujący wygraną pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego 10% kwoty od wygranej. Wówczas obdarowany podatnik nie ma obowiązku ujmowania uzyskanego przychodu z tytułu wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podatek od wygranej - kiedy nie trzeba go płacić?

Ustawa o PIT w niektórych sytuacjach przewiduje zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od wygranej.

Obowiązek zapłaty podatku od wygranej nie dotyczy nagród w konkursach:

  • organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu,

  • specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej,

  • dotyczących sprzedaży premiowej,

- pod warunkiem, że jednorazowa wygrana lub prezent nie przekroczy równowartości 760 złotych.

Należy jednak mieć na względzie, że ulga ta dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą.

Z kolei przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest opodatkować otrzymaną nagrodę jako przychód uzyskany z działalności. Pod warunkiem, że nagroda ta czy prezent ma związek z prowadzoną firmą.

Zwolnienie z konieczności zapłaty podatku od wygranej dotyczy również wygranych we wszelkich losowych grach liczbowych. Przy czym aby wygrana nie podlegała opodatkowaniu, nie może ona przekroczyć 2280 złotych.

Ważne!

Wygrane w kasynach, wideoloteriach, grach na automatach i grach w bingo bez względu na wysokość wygranej są całkowicie zwolnione z opodatkowania.

Podatek od wygranej - na kim ciąży obowiązek zapłaty?

Podatek od wygranej obciąża osobę, która otrzymała nagrodę. Natomiast do rozliczenia podatku z tego tytułu zobowiązany jest organizator konkursu czy też promocji. Dlatego też organizator może pomniejszyć wygraną o 10% i przekazać tę kwotę do właściwego urzędu skarbowego.

Ważne!

Odbiór nagrody możliwy jest dopiero po uiszczeniu kwoty podatku od wygranej. Przy czym obdarowany nie wykazuje wygranej w rocznej deklaracji podatkowej.

Podatek od wygranej a otrzymanie nagrody rzeczowej

W sytuacji, gdy nagroda ma postać materialną, a jej wartość przekracza kwotę zwolnioną z opodatkowania, również zachodzi konieczność zapłaty podatku od wygranej.

Sprzedaż wygranej w konkursie

W praktyce może dojść do sytuacji, gdy obdarowany będzie chciał dokonać sprzedaży otrzymanej nagrody. Wówczas sprzedaż wygranej będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Jednak powstanie wtedy konieczność uiszczenia podatku od wzbogacenia.

Ważne!

Jeżeli dokonujemy sprzedaży otrzymanej nagrody po upływie 6 miesięcy od wygranej, nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży.

Jeśli jednak sprzedaż wygranej nastąpi przed upływem 6 miesięcy, to osiągnięty przychód należy wykazać w rocznej deklaracji podatkowej.

Podatek od wygranej poza terytorium Polski

W przypadku wygranej poza granicami Polski obowiązek odprowadzenia podatku od wygranej ciąży na podatniku. Wówczas wygraną tą musi on wykazać w zeznaniu podatkowym i osobiście odprowadzić podatek bez względu na kwotę wygranej. W takim przypadku nie obowiązują limity zwalniające z obowiązku zapłaty podatku od wygranej.

Trzeba również zwrócić uwagę na regulamin konkursu. W jego zapisach organizator może bowiem zawrzeć informację o konieczności rozliczenia podatku w kraju, w którym konkurs został zorganizowany. Dlatego, aby zapobiec podwójnej zapłacie podatku, należy przeczytać treść regulaminu.