0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niezgłoszona darowizna a konsekwencje podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałeś darowiznę? Pamiętaj, żeby poinformować o tym urząd skarbowy. Bowiem niezgłoszona darowizna może być przyczyną poważnych konsekwencji. Przeczytaj i dowiedz się, jakie masz obowiązki w związku z otrzymaną darowizną oraz kiedy unikniesz płacenia od niej podatku.

Czym jest darowizna?

Kwestie darowizny określają Kodeks cywilny oraz ustawa o podatku od spadku i darowizn. Zgodnie z art. 888 KC darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku.

Mamy tu do czynienia z relacją pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Aby relacja ta powstała, obdarowany musi wyrazić zgodę na nieodpłatne przyjęcie od darczyńcy majątku. Motywy przekazania świadczenia nie mają wpływu na wywołanie skutków podatkowych. Najwięcej zapłacą osoby niespokrewnione z darczyńcą, za to darowizną od najbliższych nie będziemy się dzielić z fiskusem wcale.

Kiedy nie zapłacisz podatku od darowizny?

Wysokość podatku od darowizny zależy od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Do celów podatkowych spadkobierców i obdarowanych podzielono na trzy grupy (art. 14. ust 3. Ustawy o podatku od spadków i darowizn):

  • grupa pierwsza: najbliższa rodzina, tj. małżonek (obecny, nie były), zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;
  • grupa druga: dalsza rodzina, tj. zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka);
  • grupa trzecia: wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Za zstępnych uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Dla przedstawicieli wszystkich grup ustawodawca przewidział limity wartości darowizn, które są wolne od podatków. Kwota limitu darowizny odnosi się do pięciu ostatnich lat. Jeśli w ciągu pięciu lat kwota darowizn od jednej osoby nie przekroczyła kwoty limitu, nie trzeba składać zeznania.

W przeciwnym razie, jeżeli limit zostanie przekroczony, darowiznę od I grupy podatkowej należy zgłosić na druku SD-Z2. Jeśli darczyńcą była osoba z grupy drugiej lub trzeciej, należy złożyć do urzędu skarbowego formularz SD-3. Kwoty limitów darowizn prezentuje poniższa tabela.

Grupa podatkowa

Kwota limitu darowizny (do 12 października 2022 roku)

Kwota limitu darowizny (od 13 października 2022 roku)

[W fazie projektu ustawowego]
Planowana kwota limitu darowizny (od 1 lipca 2023 roku)

Pierwsza

9 637 zł

10 434 zł

36 120 zł

Druga

7 276 z

7 878 zł

27 090 zł

Trzecia

4 902 zł

5 308 zł

18 060 zł

Najbliżsi wolni od podatku

Jeżeli kwota darowizny od najbliższej osoby (np. od rodzica) przekroczyła w ciągu ostatnich pięciu lat kwotę 9 637 zł, należy zgłosić ten fakt w ciągu sześciu miesięcy w urzędzie skarbowym. Właściwym formularzem w takiej sytuacji jest SD-Z2Darowizny od osób z grupy pierwszej są w całości zwolnione z podatku. Zgłoszenie do urzędu skarbowego ma jedynie charakter informacyjny, jednakże gdy o nim zapomnisz, konsekwencje mogą być poważne. Jeżeli zachowasz wskazane terminy i dodatkowo darowizna będzie właściwie udokumentowana:

  • złożone zostanie zgłoszenie o nabyciu własności środków pieniężnych (wyłączając art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadku i darowizn),
  • darowizna zostanie udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy nabywcy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

- wówczas podlega ona całkowitemu zwolnieniu z opodatkowania. W przypadku przekroczenia limitu darowizny od osoby z drugiej lub trzeciej grupy zwolnienie nie przysługuje.

Przykład 1.

Ojciec podarował córce na wesele w 2022 r. pieniądze w wysokości 20.000 zł na rachunek bankowy. Dodatkowo w 2023 r. otrzymała on od matki prezent ślubny w postaci samochodu, którego wartość wynosiła 20.000 zł. Córka ma obowiązek zgłosić obie darowizny odrębnie od każdego z rodziców na druku SD-Z2 aby skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Dokumentowanie darowizny

Jeżeli przedmiot darowizny stanowią środki pieniężne, wystarczającym udokumentowaniem będzie wydruk z konta lub przekaz pocztowy. Więcej komplikacji może pojawić się przy wartościach niepieniężnych. W takim wypadku dokumentem potwierdzającym wartość otrzymanego świadczenia stanowi umowa darowizny.

Niezgłoszona darowizna - konsekwencje

Jeśli zapomnisz zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym, fiskus potraktuje to jako oszustwo. Grozi ci opodatkowanie karną 20 proc. stawką podatku. Zwyczajowo podatek wynosi od 3 do 20 proc. - w zależności od kwoty nadwyżki ponad limit wolny od podatku oraz bliskości związku osoby obdarowanej i obdarowującej. Urząd skarbowy ukarze cię, jeśli informacja o niezgłoszonej darowiźnie wyjdzie na jaw w trakcie kontroli. Co więcej, niezależnie od wskazanej wyżej sankcyjnej stawki podatku podatnik, który nie zgłosił darowizny do urzędu skarbowego, powinien liczyć się z odpowiedzialnością karną skarbową w wysokości zależnej od stopnia narażenia budżetu na uszczuplenie podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów