Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nie zgłosiłeś darowizny fiskusowi? Uważaj na konsekwencje

Otrzymałeś darowiznę? Pamiętaj, żeby poinformować o tym urząd skarbowy. Konsekwencje niezgłoszenia darowizny fiskusowi mogą być poważne. Przeczytaj i dowiedz się, jakie masz obowiązki w związku z otrzymaną darowizną oraz kiedy unikniesz płacenia od niej podatku.

Czym jest darowizna?

Kwestie darowizny określają Kodeks cywilny oraz Ustawa o podatku od spadku i darowizn z 28 lipca 1983 roku. Zgodnie z art. 888 KC darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku.

Mamy tu do czynienia z relacją pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Aby relacja ta powstała, obdarowany musi wyrazić zgodę na nieodpłatne przyjęcie od darczyńcy majątku. Motywy przekazania świadczenia nie mają wpływu na wywołanie skutków podatkowych. Najwięcej zapłacą osoby niespokrewnione z darczyńcą, za to darowizną od najbliższych nie będziemy się dzielić z fiskusem wcale.

Kiedy nie zapłacisz podatku od darowizny?

Wysokość podatku od darowizny zależy od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Do celów podatkowych spadkobierców i obdarowanych podzielono na trzy grupy:

  • grupa pierwsza: najbliższa rodzina, tj. małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;
  • grupa druga: dalsza rodzina, tj. zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka),,zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka);
  • grupa trzecia: wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Dla przedstawicieli wszystkich grup ustawodawca przewidział limity wartości darowizn, które są wolne od podatków. Kwota limitu darowizny odnosi się do pięciu ostatnich lat. Jeśli w ciągu
pięciu lat kwota darowizn od jednej osoby nie przekroczyła kwoty limitu, nie trzeba składać zeznania.

W przeciwnym razie, jeżeli limit zostanie przekroczony, darowiznę od I grupy podatkowej należy zgłosić na druku SD-Z2. Jeśli darczyńcą była osoba z grupy drugiej lub trzeciej, należy złożyć do urzędu skarbowego formularz SD-3. Kwoty limitów darowizn prezentuje poniższa tabela.

Grupa podatkowa

Kwota limitu darowizny

Pierwsza

9637 zł

Druga

7276 zł

Trzecia

4902 zł

Najbliżsi wolni od podatku

Jeżeli kwota darowizny od najbliższej ci osoby (np. od rodzica) przekroczyła w ciągu ostatnich pięciu lat kwotę 9637 zł, musisz zgłosić ten fakt w ciągu sześciu miesięcy w urzędzie skarbowym. Właściwym formularzem w takiej sytuacji jest SD-Z2. Nie obawiaj się. Darowizny od osób  z grupy pierwszej są w całości zwolnione z podatku. Zgłoszenie do urzędu skarbowego ma jedynie charakter informacyjny, jednakże gdy o nim zapomnisz, konsekwencje mogą być poważne. Jeżeli zachowasz wskazane terminy i dodatkowo darowizna będzie właściwie udokumentowana, wówczas podlega ona całkowitemu zwolnieniu z opodatkowania. W przypadku przekroczenia limitu darowizny od osoby z drugiej lub trzeciej grupy zwolnienie nie przysługuje.

Dokumentowanie darowizny

Jeżeli przedmiot darowizny stanowią środki pieniężne, wystarczającym udokumentowaniem będzie wydruk z konta lub przekaz pocztowy. Więcej komplikacji może pojawić się przy wartościach niepieniężnych. W takim wypadku dokumentem potwierdzającym wartość otrzymanego świadczenia stanowi umowa darowizny.