0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podstawowe pojęcia w ramach umowy leasingu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Leasing jako forma finansowania działalności

Leasing stanowi jedną z najpopularniejszych form finansowania działalności gospodarczej. Dzięki niemu łatwiej jest nabyć i wykorzystywać sprzęty i wyposażenie, bez konieczności długotrwałego oszczędzania. Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na wybranie takiej formy pozyskania wsparcia, warto, aby poznał podstawowe pojęcia, definiujące aspekty leasingu.

Pojęcie leasingu określa umowę, w której jedna ze stron nabywa prawa do używania danej rzeczy, przenosząc w zamian za to świadczenia na rzecz strony drugiej, która ową rzecz oddaje do korzystania. Jest to umowa handlowa, ponieważ co najmniej jedna ze stron posiada w niej status przedsiębiorcy.

Strony umowy leasingu

Strony w umowie leasingu także mają swoje nazwy. Leasingobiorcą nazywa się tę stronę, która wykorzystuje przedmiot umowy - dlatego też stosuje się tu także określenie korzystający. Natomiast leasingodawca to strona, która udostępnia przedmiot umowy i przekazuje go do korzystania leasingobiorcy. W praktyce jest to najczęściej firma, wyspecjalizowana właśnie w działalności leasingowej.

Klasyfikacje w leasingu

W leasingu można wyróżnić dwie klasyfikacje. Pierwsza z nich dotyczy podziału umów na bezpośrednie i pośrednie. W przypadku leasingu bezpośredniego porozumienie zawierane jest bezpośrednio pomiędzy producentem danej rzeczy, a jej użytkownikiem. Natomiast leasing pośredni uwzględnia podczas zawierania umowy więcej niż tylko dwie strony. Pomiędzy nabywającym prawa przedsiębiorcą a producentem znajduje się bowiem firma leasingowa, zajmująca się wszystkimi niezbędnymi formalnościami.

Druga klasyfikacja dotyczy natomiast podziału na leasing finansowy i operacyjny. Ten pierwszy charakteryzuje się możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy wyłącznie odsetkowej części raty. Sam przedmiot leasingu zaliczany jest w tym przypadku do firmowych środków trwałych, a do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest zobowiązany korzystający. Leasing operacyjny natomiast stanowi, iż przekazywane do użytkowania urządzenie nadal stanowi własność firmy leasingowej (bądź producenta), w związku z czym to właśnie po stronie leasingodawcy leży konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Dodatkowo warto wspomnieć o leasingu zwrotnym. Jest to taki rodzaj umowy, w którym leasingobiorca zbywa własne środki trwałe leasingodawcy. Jednakże, mimo dokonanej sprzedaży, sprzęt nie zostaje przekazany w sensie fizycznym nabywcy, ale jest nadal wykorzystywany w działalności leasingobiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów