Poradnik Przedsiębiorcy

Naprawa samochodu bez AC a koszty uzyskania przychodu

Wypadki drogowe zdarzają się każdego dnia i mogą spotkać zarówno właścicieli samochodów prywatnych, jak również firmowych. W przypadku przedsiębiorców należy podkreślić, że w przypadku zdarzenia drogowego na całkowicie innych zasadach będą rozliczane koszty i przychody dla samochodu objętego wyłącznie ubezpieczeniem obowiązkowym (OC), a inaczej dla pojazdu ubezpieczonego dobrowolną polisą autocasco (AC). Najważniejsza różnica - naprawa samochodu bez AC nie może zostać zaliczona do kosztów.

Naprawa samochodu bez AC

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o PIT - oraz odpowiednio w art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT – do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć strat, które powstały w wyniku likwidacji bądź utraty samochodów, a także koszty remontów powypadkowych, jeżeli samochodu nie objęto ubezpieczeniem dobrowolnym AC.

W praktyce, właściciel samochodu, który został został objęty wyłącznie ubezpieczeniem obowiązkowym OC, nie będzie mógł zaliczyć wydatków do kosztów firmowych z tytułu poniesionego na naprawę. Przychodem podatnika będzie w tej sytuacji wyłącznie nadwyżka kwoty, otrzymanej z odszkodowania nad sumą wydatków, faktycznie przeznaczonych na remont.

Naprawa samochodu bez AC a koszty uzyskania przychodu

Jeśli właściciel skorzystał z ubezpieczenia firmowego samochodu w ramach ubezpieczenia dobrowolnego AC, to do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł zaliczyć wydatki poniesione na naprawę auta. Przychodem będzie na tym przykładzie cała wartość kwoty, jaką właściciel uzyskał od ubezpieczyciela.