0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Postępowanie windykacyjne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Windykacja według prawnej definicji to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania zobowiązania przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Proces bardzo często trudny i złożony, w konsekwencji wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy profesjonalnych firm windykacyjnych lub po prostu sprzedaje im swoje wierzytelności. W artykule opisujemy jak w praktyce wygląda postępowanie windykacyjne.

Poszczególne etapy postępowania windykacyjnego

Postępowanie windykacyjne, ogólnie rzecz ujmując, składa się z 3 podstawowych etapów:

1. Postępowanie polubowne, które obejmuje negocjacje z dłużnikiem w celu zawarcia pisemnej ugody dotyczącej spłaty zobowiązania, a także ustalenia jego warunków. Negocjacje mogą opierać się na wezwaniach do zapłaty, kontaktach telefonicznych, a nawet osobistych spotkaniach z dłużnikiem. Profesjonaliści bardzo często już na tym etapie są w stanie wyegzekwować spłacenie długu.

2. Postępowanie sądowe, przeprowadzane, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania mimo podjęcia szeregu czynności polubownych. Automatycznie wydłuża okres przedawnienia długu do 10 lat, dzięki czemu wierzyciel nie utraci szansy na odzyskanie należności. Na wniosek wierzyciela lub z urzędu zapada klauzula wykonalności, która stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

3. Postępowanie egzekucyjne, rozpoczynane na wniosek o wszczęcie egzekucji, wraz ze szczegółowym opisem działań, które mają zostać podjęte w celu egzekucji wierzytelności.

Formy egzekucji komorniczej

Na ogół popularne są 3 formy egzekucji komorniczej:

  • z rachunku bankowego,

  • z wynagrodzenia,

  • z ruchomości lub nieruchomości

Najpowszechniej stosowana jest egzekucja z rachunku bankowego. Warunkiem skutecznego odzyskania należności jest posiadanie środków pieniężnych przez dłużnika. Zajmowane są zasoby znajdujące się na koncie oraz te wpływające. Z kolei podczas egzekucji z wynagrodzenia komornik informuje zakład pracy o zajęciu części wynagrodzenia na poczet spłaty długu. Te dwie pierwsze formy cieszą się większą popularnością od egzekucji z ruchomości lub nieruchomości, ponieważ są zdecydowanie bardziej korzystne do wyegzekwowania długu.

Podczas egzekucji z ruchomości lub nieruchomości po zajęciu przedmiotu najpierw następuje jego wycena, a w przypadku nieruchomości dodatkowo wpis do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji. W dalszej kolejności podlega on sprzedaży, aby uzyskane środki pokryły dług. Można zauważyć, że w porównaniu do egzekucji z rachunku bankowego lub wynagrodzenia proces ten jest bardziej złożony i czasochłonny.

Firmy windykacyjne

Większość uważa działalność firm windykacyjnych i działalność komorniczą za tożsame. Nic bardziej mylnego! Łączy je jedynie ten sam cel - odzyskanie  należności. W rzeczywistości działania firm windykacyjnych są bardziej kompleksowe, ponieważ nie mają możliwości bezpośredniej egzekucji z majątku dłużnika, a ich głównym zadaniem jest nakłonienie go do uregulowania zobowiązania.

Profesjonalne firmy windykacyjne posiadają w swoim zakresie szeroki wachlarz usług mający pomóc w odzyskaniu należności. Począwszy od monitoringu należności, kontaktu telefonicznego i listownego do osobistych spotkań z dłużnikiem, a nawet działań detektywistycznych. Nacisk kładzie się na umiejętne negocjacje (postępowanie polubowne), a jeżeli to nie skutkuje sprawa kierowana jest na drogę sądową (postępowanie sądowe).

Im szybciej przeprowadzona windykacja, tym bardziej skuteczna. Nie należy zwlekać z odzyskaniem należności od nierzetelnego kontrahenta, ponieważ bierna postawa skutkuje spadkiem wiarygodności firmy. Każdy dług może ulec przedawnieniu, a wtedy zgodnie z prawem dłużnik ma prawo uchylić się od spłaty zobowiązania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów