0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Windykacja - co to znaczy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obrót gospodarczy polega na tym, że jedni kupują, a inni sprzedają, czyli osiągają zysk. Jednak nie zawsze jest tak, że kupujący płacą… a to generuje problemy u sprzedawców. Wówczas z pomocą przychodzi windykacja! Czym tak naprawdę jest windykacja? Komu i do czego jest potrzebna? Odpowiadamy poniżej.

Windykacja - definicja

Windykacja pochodzi od łacińskiego słowa “vindicatio”. Stosowana była już w Starożytności. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego słowo windykacja oznacza: “dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”. To wyjaśnienie oddaje w pełni:

 • cel windykacji - odzyskanie należnych pieniędzy/rzeczy;

 • charakter windykacji - działanie zgodne z obowiązującym prawem.

Kontrola płatności jako pierwszy krok do windykacji

Nie jest możliwe prowadzenie skutecznej windykacji bez monitorowania płatności. Na podstawie statystyk szacuje się, że najefektywniej jest windykować te należności, które są nieuregulowane do trzech miesięcy od terminu płatności, czyli tzw. “młody dług”. Zatem aby szybko zareagować i rozpocząć dochodzenie należności w terminie, jaki statystycznie pozwoli najskuteczniej i przy użyciu niewielkich kosztów odzyskać dług, należy prowadzić i monitorować płatności dotyczące wierzytelności (zwykle faktur sprzedaży).

Rodzaje windykacji

Zasadniczo wyróżnia się obecnie dwa rodzaje windykacji: miękką (polubowną) i twardą (sądową). Czym się różnią? Głównie wykorzystywanymi narzędziami i ponoszonymi kosztami prowadzenia windykacji.

Miękka windykacja (polubowna)

Polega na łagodnym dochodzeniu swoich należności, ale też służy nawoływaniu kontrahentów do terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Tradycyjnymi narzędziami miękkiej windykacji są:

 • przypomnienia o dokonaniu zapłaty,

 • wezwania do zapłaty,

 • wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi.

Korzystanie z tradycyjnych narzędzi nie zaszkodzi, ale należałoby zastanowić się, jak podnieść ich skuteczność. Mogą pomóc dodatkowe zapisy na tradycyjnych wezwaniach do zapłaty informujące dłużnika o konsekwencjach związanych z niewywiązaniem się z umowy, a mianowicie komunikaty o:

 • powierzeniu sprawy kancelarii windykacyjnej,

 • przekazaniu danych dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej,

 • opublikowaniu długu na giełdzie długów,

 • przekazaniu sprawy do sądu.

W procesie windykacji warto również korzystać z nowoczesnych metod. Jedną z nich jest wystawianie opinii o dłużniku na jego stronie internetowej czy portalach społecznościowych, które w dzisiejszych czasach mają dużą siłę rażenia.

Twarda windykacja (sądowa)

Jeżeli proces miękkiej windykacji nie przynosi efektów, wierzyciel powinien dokonać analizy wielkości długu, w porównaniu do kosztów sądowych czy kosztów obsługi profesjonalnej kancelarii windykacyjnej.

Opłaty za sądowe postępowanie uproszczone w sprawach do 10.000 zł:

 • do 2000 zł - opłata 30 zł

 • 2000 - 5000 zł - opłata 100 zł

 • 5000 - 7500 zł - opłata 250 zł

 • 7500 - 10000 zł - opłata 300 zł

Opłata za sądowe postępowanie zwykłe wynosi 5% wartości sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Przy dochodzeniu spłaty długu można skorzystać z e-sądu. Zaletą są niższe koszty postępowania, gdyż wynoszą 1,25% kwoty, którą chcemy odzyskać w pozwie o zapłatę, jednak nie mniej niż 30 zł.

Dla kogo będzie przydatna windykacja?

W zasadzie dla każdego! Poczynając od osoby prywatnej - przykładowego ”Kowalskiego”, poprzez sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na wielkich spółkach akcyjnych kończąc. Nikt bowiem nie będzie godził się na to, by w nieskończoność czekać na zapłatę za wykonaną usługę/dostawę. A tu z pomocą w odzyskaniu należnych pieniędzy przychodzą narzędzia windykacyjne. Co więcej, im wcześniej zaczyna się proces windykacji, tym większe szanse na jego skuteczność jeszcze na etapie polubownym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów