0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii i w Polsce – porównanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysokie składki, niska kwota wolna od podatku i wiele innych czynników sprawiają, że polscy przedsiębiorcy szukają alternatyw – krajów, w których mogą zarejestrować firmę. Dużą popularnością cieszy się Wielka Brytania, a konkretnie Anglia. Jednak czy prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii się opłaca? W niniejszym artykule porównamy koszty związane z zarządzaniem firmą w Polsce i w UK. Zapraszamy do lektury!

Nie każdy przedsiębiorca może prowadzić firmę w Anglii

Najczęściej wybieraną przez Polaków formą prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii jest spółka Limited (spółka LTD). Do jej zarejestrowania nie jest wymagane posiadanie statusu rezydenta, nie trzeba także mieszkać w UK. Spółkę Limited można bez przeszkód prowadzić zdalnie z Polski. Nie ma przeciwwskazań, aby w spółce Limited był tylko jeden właściciel pełniący równocześnie funkcję dyrektora i udziałowca. Nie każdy przedsiębiorca może jednak zarejestrować swoją firmę w Anglii i tam rozliczać podatki. Wiele zależy bowiem od rodzaju prowadzonej działalności.

Pensja dyrektora spółki Limited podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terenie Rzeczypospolitej, o ile nie posiada on na jej terenie zakładu. Zgodnie z art. 5 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Wielką Brytanią:

Za zakład uznaje się stałą placówkę, w której prowadzi się działalność całościowo lub częściowo. Obejmuje on siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej, gazu, kamieniołom, a także inne miejsca wydobywania zasobów naturalnych. Zakładem jest plac budowy lub prace budowlane i instalacyjne, o ile trwają dłużej niż rok”.

W praktyce oznacza to, że rejestracja firmy na Wyspach nie jest możliwa w odniesieniu do wielu rodzajów działalności, a mianowicie dla przedsiębiorców świadczących usługi lub sprzedających towary w określonym miejscu położonym fizycznie w Polsce, czyli posiadających na terenie kraju punkt usługowy, sklep stacjonarny, gabinet czy biuro. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest magazyn wysyłkowy.

W Wielkiej Brytanii nie można zarejestrować także działalności wymagającej zdobycia licencji, np. lekarza czy pielęgniarki. Prowadząc firmę w UK, trzeba także liczyć się z tym, że nie jest wówczas możliwe zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Prowadzenie spółki LTD w Wielkiej Brytanii dostępne jest przede wszystkim dla tzw. freelancerów, czyli np. programistów, architektów, grafików czy doradców.

Jakie stawki podatku dochodowego obowiązują w Polsce i w UK?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce mogą wybrać formę opodatkowania swoich dochodów. Najwięcej podatników rozlicza się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Stawki podatku przy zastosowaniu skali podatkowej w Polsce to:

  • 17% – dla dochodów z pierwszego progu podatkowego, czyli do kwoty 85 528 zł;

  • 32% – dla dochodów z drugiego progu podatkowego, czyli powyżej kwoty 85 528 zł.

Stawki podatku dochodowego obowiązującego na Wyspach to:

  • 20% – dla osób osiągających dochody z przedziału 11 850–46 350 funtów rocznie (Basic Rate);

  • 40% – dla osób osiągających dochody z przedziału 46 351–150 000 funtów rocznie (Higher Rate);

  • 45% – dla osób osiągających dochody przekraczające 150 000 funtów rocznie (Additional Rate).

Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii wiąże się ze znacznie wyższą niż ta obowiązująca w Polsce kwotą wolną od podatku. W UK kwota wolna od podatku wynosi aktualnie 11 850 funtów rocznie (w przeliczeniu na polskie złote to około 57 000), podczas gdy w Polsce dla większości osób to zaledwie 3091 zł. Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii jest równa dla każdego, natomiast w Polsce uzależnia się ją od osiąganych dochodów – osoby zarabiające najmniej mogą zastosować kwotę wolną w wysokości 8000 zł, natomiast podatnikom osiągającym stosunkowo wysokie dochody kwota wolna od podatku nie przysługuje wcale.

Różnica pomiędzy kwotą wolną od podatku w Polsce i w Wielkiej Brytanii jest zatem bardzo duża – aktualnie bowiem brytyjska wynosi ponad 7 razy więcej niż ta obowiązująca w kraju. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że realia prowadzenia działalności w Polsce i w Wielkiej Brytanii są inne, a zarobki w obu krajach odmienne. Znacznie wyższa kwota wolna od podatku nie gwarantuje nam bowiem, że przenosząc firmę do Wielkiej Brytanii nasze zyski wzrosną siedmiokrotnie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zatem przeanalizować wszystkie za i przeciw.

Podatek VAT w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującą w danym kraju stawką na sprzedaż danego rodzaju towarów i usług.

W UK stawki podatku VAT wynoszą: 20% (stawka podatkowa), 5% (stawka zredukowana) i 0% (stawka zerowa).

W Polsce obowiązują natomiast następujące stawki podatku VAT: 23%, 8%, 5% i 0%.

Limit obrotów liczony w skali roku, po przekroczeniu którego spółka LTD ma obowiązek zarejestrować się do VAT, wynosi 85 000 funtów – w Polsce natomiast 200 000 zł. Limit podmiotowego zwolnienia z VAT w UK jest zatem ponad dwa razy wyższy niż w RP.

Dodatkowo w obu krajach przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, czyli mającego zastosowanie do sprzedaży określonych towarów bądź usług.

Postępowania kontrolne w Polsce i UK

Przedsiębiorcy prowadzący firmy w Polsce mogą zostać poddani kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Głównym celem kontroli podatkowej jest weryfikacja poprawności rozliczeń i przestrzegania przepisów. Kontrole celno-skarbowe często przeprowadzane są w razie podejrzeń przestępstw podatkowych, wyłudzeń VAT itp. Podatnik, co do zasady, jest informowany o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, chyba że istnieją uzasadnione przyczyny, aby kontrola odbyła się niezwłocznie. Zgodnie z przepisami osoby przeprowadzające kontrolę powinny zakończyć ją bez zbędnej zwłoki. W razie wykrycia nieprawidłowości, po zakończonym postępowaniu kontrolnym przedsiębiorca zgadzający się z wynikiem kontroli powinien złożyć deklarację korygującą.

Kontrole skarbowe przeprowadzane wobec przedsiębiorców posiadających firmy w Anglii mają na celu sprawdzenie poprawności rozliczeń oraz czy podatnicy terminowo płacą podatki, składają deklaracje i wywiązują się ze swoich obowiązków. Postępowania kontrolne w Wielkiej Brytanii wszczynane są zazwyczaj raz na pięć lat, w formie rozmowy telefonicznej lub osobiście, o czym podatnik zostaje odpowiednio wcześniej poinformowany. W razie błędów w rozliczeniu i konieczności dopłaty podatku, HMRC (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego) może wezwać podatnika do uiszczenia zaległego zobowiązania podatkowego w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nadpłaty podatku nadwyżka jest zwracana.

Składki na ubezpieczenia w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Składki ZUS w Polsce są stosunkowo wysokie. Wielu przedsiębiorców uważa daniny odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za duże obciążenie finansowe w jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla osób rejestrujących firmę ustawodawcy dopuszczają preferencję – przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności młodzi przedsiębiorcy opłacają tylko składkę zdrowotną w wysokości 319,94 zł miesięcznie, a przez kolejne dwa lata tzw. ZUS preferencyjny, czyli składki o łącznej wartości 503,84 zł miesięcznie lub 520,10 zł, uwzględniając także dobrowolną składkę chorobową. Trzeba jednak mieć na uwadze, że obie preferencje dostępne są tylko dla osób spełniających odpowiednie warunki. Po upływie dwóch i pół roku osoba prowadząca działalność w Polsce opłaca tzw. duży ZUS, czyli czyli składki o łącznej wartości 1163,39 zł miesięcznie lub 1228,70 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Wysokość składek na ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii jest uzależniona od osiąganych dochodów, co więcej, do zapłaty składek przedsiębiorca jest zobowiązany dopiero po przekroczeniu odpowiedniego progu dochodów. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia przysługuje do momentu przekroczenia tzw. Primary Threshold (PT), wynoszącego aktualnie 8424 funty rocznie.

Czy prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii jest opłacalne?

Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii ma wiele plusów, ale także i minusów. Przede wszystkim nie każdy przedsiębiorca może zarejestrować firmę w UK – wiele portali zajmujących się rozliczeniem polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii wprowadza podatników w błąd, ponieważ takie rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla osób nieposiadających w Polsce zakładu oraz niezatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. Porównanie kosztów prowadzenia firmy w Polsce i w Wielkiej Brytanii też nie jest jednoznaczne, ponieważ wysoka kwota wolna od podatku w UK implikuje konieczność odprowadzania podatku dochodowego według wyższej stawki podatkowej niż ma to miejsce w Polsce. Naliczania podatku VAT można uniknąć w obu państwach do określonego limitu obrotów, nie każdy przedsiębiorca chce jednak korzystać z dobrowolnego zwolnienia z VAT. Specyfika części biznesów sprawia bowiem, że bycie czynnym podatnikiem VAT jest opłacalne. Przedsiębiorcy prowadzący firmy w obu krajach powinni liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania kontrolnego, które przeprowadzane są w obu krajach. Procedury są odmienne, jednak nadrzędnym celem zarówno czynności kontrolnych prowadzonych w Polsce, jak w Wielkiej Brytanii jest weryfikacja poprawności rozliczeń oraz przestrzegania przepisów podatkowych. Decyzja o tym, czy zarejestrować firmę w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii powinna być zatem świadoma i poprzedzona szczegółową analizą zalet i wad obu rozwiązań w odniesieniu do branży, specyfiki własnego biznesu oraz szacowanych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów