0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Firma w Anglii czy w Polsce – wady i zalety obu rozwiązań

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dzisiejszych czasach przed zarejestrowaniem firmy w innych państwach nie ogranicza nas nic, dlatego Polacy coraz częściej decydują się na alternatywne rozwiązania w zakresie prowadzenia biznesu. Jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków państw do prowadzenia działalności jest Anglia. Czy bardziej opłacalna jest firma w Anglii czy w Polsce? Jakie są plusy i minusy posiadania firmy w Polsce i w Wielkiej Brytanii? Odpowiadamy.

Kto może zarejestrować działalność w UK?

Najpopularniejszą i przede wszystkim dostępną dla każdego formą prawną działalności w Wielkiej Brytanii jest spółka Limited. Nie trzeba być brytyjskim rezydentem, aby zarejestrować spółkę LTD. Otwarcie odpowiednika polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii wiąże się natomiast z koniecznością posiadania statusu rezydenta.

Wysokość składek na ubezpieczenia - firma w Anglii czy w Polsce?

Składki na ubezpieczenia w Polsce dla przedsiębiorców są obowiązkowe i mają z góry wyznaczoną wartość, niezależnie od osiąganego dochodu. Duży ZUS opłacany przez większość polskich przedsiębiorców często bywa nieadekwatny do faktycznie osiąganych w ramach działalności dochodów. Wysokie zobowiązania wobec ZUS-u odnoszą się nawet do osób wykazujących stratę w firmie. Istnieją co prawda różnego rodzaju preferencje, jednak są to ulgi tylko dla początkujących przedsiębiorców, z których można korzystać łącznie przez 30 miesięcy (suma okresu ulgi na start i ZUS-u preferencyjnego).

Przedsiębiorcy osiągający bardzo niskie dochody, a mianowicie tacy, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 roku było to 63 000 zł), mogą opłacać składki proporcjonalne do uzyskanego przychodu, jednak ze względu na bardzo niski próg, taka preferencja dotyczy tylko nielicznych przedsiębiorców i również jest ograniczona limitem czasowym. Ponadto nawet jeżeli dana osoba spełnia warunek dochodowy, w dalszym ciągu zobowiązana jest uiszczać składkę zdrowotną w pełnej wysokości, czyli aktualnie ponad 300 zł miesięcznie.

W Anglii osoby prowadzące firmę opłacają składki na ubezpieczenia dopiero po przekroczeniu progu Primary Threshold (PT), który w 2019 roku wynosi 8 632 funtów rocznie (czyli 719 funtów miesięcznie), a kwota samych składek uzależniona jest od dochodu osiąganego w działalności.

Kwota wolna od podatku w UK i w Polsce

W Polsce występuje jedna z najniższych w Europie kwot wolnych od podatku. Co prawda kwota ta została w ostatnich latach podniesiona, jednak jej wzrost dotyczy tylko nielicznych. W praktyce z wyższej kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać jedynie osoby pracujące dorywczo. Z drugiej strony kwota wolna od podatku dla osób zarabiających stosunkowo dużo, została odebrana całkowicie. Aktualnie kwota wolna od podatku w Polsce uzależniona jest od tego, jaki osiągamy dochód, co jest sprzeczne z ideą kwoty wolnej, która co do zasady powinna być równa dla wszystkich.

W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku jest nie tylko taka sama dla każdej osoby rozliczającej się na Wyspach, ale również z każdym rokiem wzrasta i aktualnie wynosi już 12 500 funtów rocznie, co daje 1 041 funtów miesięcznie w 2019 roku. Dla porównania w Polsce kwota wolna od podatku przysługująca większości obywateli wynosi 3091 zł w skali roku.

Podatek dochodowy – firma w Anglii czy w Polsce?

Stawka podatku dochodowego w Polsce według skali podatkowej to 18% lub 32% po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, natomiast dla przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy, stawka podatku wynosi 19% bez względu na osiągane dochody.

Stawka podatku w Anglii wynosi 20% (pierwszy próg podatkowy), kolejne progi podatkowe wiążą się z koniecznością opłacania podatku według stawek wynoszących odpowiednio 40% i 45%. Jak widzimy stawki podatku w Wielkiej Brytanii są znacznie wyższe niż obowiązujące w Polsce.

Firma w Anglii po Brexicie

Rząd brytyjski zapewnia, że konsekwencją Brexitu nie będzie zmuszenie imigrantów prowadzących firmy w Zjednoczonym Królestwie do ich likwidacji i powrotu do swoich krajów. Mają oni bowiem znaczny wpływ na gospodarkę Anglii. Osoby posiadające w Wielkiej Brytanii spółki Limited będą mogły w dalszym ciągu bez przeszkód je prowadzić, przepisy dotyczące tych spółek to odrębne uregulowania prawne, nie mające związku z pozostaniem lub wystąpieniem UK z Unii Europejskiej. Zarówno teraz, jak i po Brexicie każda osoba, bez względu na obywatelstwo ma prawo do zarejestrowania spółki LTD na Wyspach. Dyrektorami spółek Limited mogą być zarówno brytyjczycy, obywatele państw członkowskich UE, jak i wszystkie osoby będące obywatelami państw spoza Wspólnoty.

Podkreślamy, że na ten moment rząd brytyjski nie wprowadził żadnych negatywnych przepisów dla Polaków prowadzących firmy na Wyspach, jednak trzeba mieć na uwadze, że pomimo iż nic na to nie wskazuje, niekorzystne regulacje prawne mogą zostać uchwalone zarówno jeszcze przed Brexitem jak i po formalnym opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Brak przeciwwskazań do prowadzenia firmy w Anglii po Brexicie nie oznacza, że nie pojawią się utrudnienia. Przykładem może być konieczność posługiwania się numerem EORI po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Wspólnoty. Posiadanie tego numeru dotychczas w większości przypadków nie było konieczne. Numer EORI nadawany jest podmiotom oraz osobom fizycznym dokonujących importu na teren Wspólnoty towarów, które pochodzą spoza Unii Europejskiej. Brytyjskie firmy handlujące towarami tylko w obrębie Wspólnoty nie miały do tej pory obowiązku posługiwania się numerem EORI, w razie Brexitu ich sytuacja może z dnia na dzień ulec zmianie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów