Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta VAT-UE - sposób wykonania a obowiązek składania wyjaśnień

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. importu i eksportu towarów oraz eksportu usług, mają obowiązek składać informację podsumowującą VAT-UE. Informacje składane mogą być w wersji elektronicznej, w trybie miesięcznym. Informacje w nich zawarte powinny odzwierciedlać rzeczywiste transakcje. W niektórych sytuacjach konieczne będzie dokonanie korekty złożonej informacji VAT-UE. Po stronie przedsiębiorców pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji niezbędne jest również złożenie wyjaśnień odnośnie przyczyny składania korekty. W jaki sposób powinna zostać złożona korekta VAT-UE? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Informacja podsumowująca VAT-UE

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, tzn. z podmiotami należącymi do UE, muszą pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu takiej transakcji oraz jej wykazaniu na gruncie podatkowym. Jednym z podstawowych obowiązków podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych jest rejestracja do VAT-UE.

Ważne! 
Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej na temat obowiązku rejestracji do VAT-UE w artykule: Rejestracja i składanie informacji VAT UE.

Korekta VAT-UE

Zgodnie z art. 101 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu należy złożyć informację VAT-UEK.

W przypadku składania korekty deklaracji VAT-7 i VAT-7K do końca roku 2015 konieczne było złożenie wyjaśnień przyczyny składania korekty, od początku roku 2016 obowiązek ten został zniesiony.

W odniesieniu do korekty deklaracji podsumowującej VAT-UE również nie ma obowiązku załączania wyjaśnień przyczyn korekty.

Korekta VAT-UE w programie wFirma.pl

Podatnicy korrzystający z programu wFirma.pl w celu dodania korekty wcześniej danej deklaracji VAT-UE muszą przejść do zakładki BIURO >> DEKLARACJE >> PODATEK VAT >> DODAJ DEKLARACJĘ >> INFORMACJA VAT UEK.

 

Korekta VAT-UE- metody składania

 

Następnie w wygenerowanym oknie należy wybrać okres, za jaki składana jest korekta deklaracji, następnie wybrać DALEJ. W oknie, które się pojawi, należy ręcznie uzupełnić dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych wykazanych w pierwotnej deklaracji VAT-UE (“było”) oraz aktualne dane (“jest”).

Po wygenerowaniu deklaracji należy ją wysłać do urzędu skarbowego. Przy wysyłce elektronicznej należy pamiętać o pobraniu UPO.