0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa za granicę a obowiązek wystawienia faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzisz biznes w internecie? Sprzedajesz towary na aukcji, a Twoja oferta skierowana jest do ludzi z całej Europy? Pamiętaj, że podczas sprzedaży wysyłkowej za granicę zawsze trzeba wystawić fakturę!

Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa na rzecz odbiorców z innych krajów UE należy do kręgu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Transakcja ma jednak charakter szczególny, gdyż w przypadku sprzedaży wysyłkowej konsumenci nie mają obowiązku rozliczać wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT) w kraju, do którego trafia wysyłka.

Sprzedaż wysyłkową na terenie UE należy opodatkować w Polsce zgodnie z obowiązującą u nas stawką podatku VAT. Opodatkowanie wysyłki w Polsce jest jednak możliwe tylko pod warunkiem nieprzekroczenia określonego limitu - zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Kwoty limitu wahają się od 35 000 euro w Belgii do 100 000 euro we Francji czy Holandii.

W przypadku, gdy wartość sprzedaży wysyłkowej za granicę przekroczy wspomniany wcześniej limit, powstaje obowiązek opodatkowania w kraju docelowym wysyłki. Podatnik będzie zobowiązany zarejestrować się jako podatnik podatku od wartości dodanej w kraju, do którego będzie prowadzona sprzedaż wysyłkowa. Wszelkie dostawy realizowane w ramach sprzedaży wysyłkowej za granicę będą podlegały przepisom obowiązującym w danym państwie.

Pamiętaj o fakturze!

Sprzedaż wysyłkowa za granicę wiąże się z obowiązkiem wystawienia faktury. Nie ma znaczenia czy sprzedaż odbywa się na rzecz firmy, czy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Z obowiązku wystawienia faktury nie zwalnia także zewidencjonowanie transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Sprzedaż wysyłkowa za granicę jest bowiem nierozerwalnie połączona z koniecznością udokumentowania transakcji fakturą. Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także zaliczki lub przedpłaty na poczet tej sprzedaży.

Dokumentując transakcje międzynarodowe, faktura może zostać wystawiona w dowolnym języku. Należy jednak pamiętać, aby wystawić fakturę w odpowiedniej walucie - określonej umową. Jeśli na aukcji podana została cena w złotówkach, fakturę za zakupy na tej aukcji również należy wystawić w złotówkach.

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady zobowiązany jest do dokumentowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej. Podczas sprzedaży wysyłkowej za granicę co do zasady sprzedaż dokumentuje się fakturą. Więcej na ten temat w artykule: Kasa fiskalna - sprzedaż za granicę. Aby zwolnienie było możliwe, zapłata w całości powinna być dokonana za pośrednictwem banku lub poczty. Z dokumentów potwierdzających zapłatę powinno także jednoznacznie wynikać jakiej czynności dotyczy i na czyją rzecz została dokonana dostawa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów