Poradnik Przedsiębiorcy

Nievatowiec a zakup towarów w UE

Często przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT dokonują transakcji unijnych, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W związku z tym powstaje pytanie, czy taka transakcja powoduje konieczność rejestracji do VAT UE? Sprawdź, jak rozliczyć zakup towarów w UE przez podatnika zwolnionego z VAT. Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Zwolnienie z VAT - kiedy?

Najczęstszym zwolnieniem z VAT jest tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT, czyli ze względu na nieprzekroczenie rocznego obrotu w wysokości 200 tys. zł.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT "Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

Należy jednak podkreślić, że został uregulowany katalog przypadków, kiedy nie przysługuje takie zwolnienie. Dotyczy to przedsiębiorców dokonujących m.in. dostawy wyrobów z metali szlachetnych, nowych środków transportu, a także świadczących usługi prawnicze. Oznacza to, że przedsiębiorcy wykonujący tego typu czynności mają obowiązek rejestracji jako czynni podatnicy VAT (bez względu na limit osiąganych obrotów).

Zakup towarów w UE przez podatnika zwolnionego z VAT - konsekwencje

Jeżeli u nievatowca (podatnika zwolnionego z bycia czynnym podatnikiem ze względu na wielkość sprzedaży) wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia w całości nie przekroczyła w danym roku podatkowym 50 000 zł, może on nie wykazywać WNT przy nabyciu towarów z innego kraju Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami taki nabywca może nie kwalifikować danej transakcji jako WNT lub może dobrowolnie zgłosić, iż transakcję nabycia towaru od kontrahentów z UE będzie traktował jako WNT.

W przypadku gdy podatnik zwolniony z VAT jest zobowiązany lub dobrowolnie wykazuje transakcję jako WNT, musi opłacić podatek VAT wynikający z transakcji (wg krajowej stawki). Opłacony VAT może stanowić koszt firmowy.

Nievatowiec dokonujący zakupu towarów w UE - rejestracja do VAT UE

Jeżeli nabywca niebędący czynnym podatnikiem VAT nie przekroczy limitu 50 tys. zł to nie ma obowiązku rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych. W konsekwencji przyjmuje na siebie stawkę opodatkowania jaką stosuje kraj kontrahenta, właściwą dla danego towaru.

Jeżeli zaś nievatowiec zdecyduje się na wykazywanie WNT (lub przekroczy limit 50 tys. zł) musi przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zarejestrować się jako podatnik VAT-UE (dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych) lub musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze takiego rozliczania (art. 10 ust. 6 ustawy o VAT).

Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R, zaznaczając w części C3 pole 59. Dzięki takiej rejestracji podatnik otrzyma przed swoim nr NIP dodatkowy kod kraju (np. Polska - PL), którym będzie się posługiwał w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Rejestracja VAT-UE nie powoduje u podatnika utraty dotychczasowego zwolnienia z podatku VAT, a jedynie nadaje mu prawo do traktowania transakcji związanych z nabyciem towaru od kontrahenta z kraju UE jako WNT. Rejestracja obowiązuje do czasu wyrejestrowania się na wniosek podatnika.

Zakup towarów w UE przez nievatowca - formularz VAT-R

Jeżeli podatnik skorzysta z rozliczania na zasadach WNT, będzie miał obowiązek, opodatkować nabycie towarów stawką obowiązującą w jego kraju. Jednocześnie zapłacony VAT będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu.

Przedsiębiorca korzystający w kraju ze zwolnienia z VAT, w sytuacji gdy planuje dokonać transakcji zakupu towarów od podatnika z kraju UE, musi wykazać WNT w przypadku:
- przekroczenia limitu transakcji (w wysokości 50 tys. zł),
- gdy nie został przekroczony limit, lecz nabywca posłużył się numerem NIP europejskim (z prefiksem PL) - czyli na fakturze nie zostanie wykazany podatek VAT.

Zakup towarów w UE przez nievatowca - w której deklaracji należy wykazać transakcję?

Jeżeli przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji VAT-7 (wersja 20) lub VAT-7K (wersja 14) to w polu 23 i 24 wykazują wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za dany miesiąc/kwartał.

Zakup towarów w UE przez nievatowca - jak wykazać WNT?

Dodatkowo jeżeli dokonali rejestracji jako podatnicy VAT-UE, są zobowiązani składać deklarację VAT-UE (jeżeli w danym miesiącu wystąpiło WNT), gdzie omawiane transakcje wykazywane są w części D.

Natomiast ci podatnicy, których nie obowiązuje składanie deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wykazują w deklaracji VAT-8 w części C w polu 10 i 11.

zakup towarów w ue

Na koniec przypominamy, że zasady związane z WNT nie dotyczą nabycia usług z krajów UE, które to traktowane są jako import usług.