0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nievatowiec a zakup towarów w UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT dokonują transakcji unijnych, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W związku z tym powstaje pytanie, czy taka transakcja powoduje konieczność rejestracji do VAT UE? Sprawdź, jak rozliczyć zakup towarów w UE przez podatnika zwolnionego z VAT. Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Zwolnienie z VAT - kiedy?

Najczęstszym zwolnieniem z VAT jest tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT, czyli ze względu na nieprzekroczenie rocznego obrotu w wysokości 200 tys. zł.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT:

"Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

Należy jednak podkreślić, że został uregulowany katalog przypadków, kiedy nie przysługuje takie zwolnienie. Dotyczy to przedsiębiorców dokonujących m.in. dostawy wyrobów z metali szlachetnych, nowych środków transportu, a także świadczących usługi prawnicze. Oznacza to, że przedsiębiorcy wykonujący tego typu czynności mają obowiązek rejestracji jako czynni podatnicy VAT (bez względu na limit osiąganych obrotów).

Zakup towarów w UE przez podatnika zwolnionego z VAT - konsekwencje

Jeżeli u nievatowca (podatnika zwolnionego z bycia czynnym podatnikiem ze względu na wielkość sprzedaży) wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia w całości nie przekroczyła w danym roku podatkowym 50 000 zł, może on nie wykazywać WNT przy nabyciu towarów z innego kraju Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami taki nabywca może nie kwalifikować danej transakcji jako WNT lub może dobrowolnie zgłosić, iż transakcję nabycia towaru od kontrahentów z UE będzie traktował jako WNT.

W przypadku gdy podatnik zwolniony z VAT jest zobowiązany lub dobrowolnie wykazuje transakcję jako WNT, musi opłacić podatek VAT wynikający z transakcji (wg krajowej stawki). Opłacony VAT może stanowić koszt firmowy.

Nievatowiec dokonujący zakupu towarów w UE - rejestracja do VAT UE

Jeżeli nabywca niebędący czynnym podatnikiem VAT nie przekroczy limitu 50 tys. zł to nie ma obowiązku rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych. W konsekwencji przyjmuje na siebie stawkę opodatkowania jaką stosuje kraj kontrahenta, właściwą dla danego towaru.

Jeżeli zaś nievatowiec zdecyduje się na wykazywanie WNT (lub przekroczy limit 50 tys. zł) musi przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zarejestrować się jako podatnik VAT-UE (dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych) lub musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze takiego rozliczania lub musi posłużyć się numerem VAT-UE podając taki numer sprzedawcy (art. 10 ust. 6 ustawy o VAT).

Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R, zaznaczając w części C3 pole 66. Dzięki takiej rejestracji podatnik otrzyma przed swoim nr NIP dodatkowy kod kraju (np. Polska - PL), którym będzie się posługiwał w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Rejestracja VAT-UE nie powoduje u podatnika utraty dotychczasowego zwolnienia z podatku VAT, a jedynie nadaje mu prawo do traktowania transakcji związanych z nabyciem towaru od kontrahenta z kraju UE jako WNT. Rejestracja obowiązuje do czasu wyrejestrowania się na wniosek podatnika.

zakup towarów w ue

Jeżeli podatnik skorzysta z rozliczania na zasadach WNT, będzie miał obowiązek, opodatkować nabycie towarów stawką obowiązującą w jego kraju. Jednocześnie zapłacony VAT będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu.

Przedsiębiorca korzystający w kraju ze zwolnienia z VAT, w sytuacji gdy planuje dokonać transakcji zakupu towarów od podatnika z kraju UE, musi wykazać WNT w przypadku:
- przekroczenia limitu transakcji (w wysokości 50 tys. zł),
- gdy nie został przekroczony limit, lecz nabywca posłużył się numerem NIP europejskim (z prefiksem PL) - czyli na fakturze nie zostanie wykazany podatek VAT.

Jak zaksięgować transakcję WNT u nievatowca w systemie wFirma.pl?

W celu zaksięgowania transakcji WNT u nievatowca należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. W podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję WNT i dokonać wyboru waluty. W polu WARTOŚĆ NETTO wpisuje się wartość z faktury zakupu, a jako stawkę VAT należy wybrać odpowiednią, polską stawkę VAT przeznaczoną dla danego rodzaju towaru (z reguły 23%).

zakup towarów w ue

Po zakończonym miesiącu należy w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca wysłać do urzędu deklarację VAT-8 którą wygenerować należy poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 8. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć oraz wybrać cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

zakup towarów w ue

Dodatkowo należy złożyć w urzędzie informację podsumowującą VAT-UE którą generuje się poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE.

zakup towarów w ue

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów