0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa za granicę a obowiązek wystawienia faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż internetową, w niektórych przypadkach mają obowiązek wystawienia faktury - np. na życzenie klienta. A co w przypadku sprzedaży dóbr nabywcom z innych państw Europy? Sprzedaż wysyłkowa za granicę generuje obowiązek wystawienia faktury.

Sprzedaż wysyłkowa za granicę - opodatkowanie

Sprzedaż wysyłkowa za granicę do innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest transakcją wewnątrzwspólnotową, jednak w tym przypadku konsumenci nie mają obowiązku rozliczać WNT w kraju, do którego trafiła przesyłka. Opodatkowanie sprzedaży ma miejsce w Polsce zgodnie z obowiązującą stawką VAT. Jednak warto zwrócić uwagę na limit wartości takiej transakcji ustalonej w danym państwie na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Limity wahają się od 35 tys. euro w Belgii do nawet 100 tys. euro we Francji.

Jednak gdy wartość sprzedaży przekroczy wspomniany limit dla danego państwa członkowskiego, wówczas opodatkowanie następuje w kraju, do którego przesyłka jest kierowana. Podatnik w takim przypadku ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik podatku od wartości dodanej w kraju, do którego będzie prowadzona sprzedaż wysyłkowa. Natomiast wszelkie dostawy realizowane w ramach sprzedaży wysyłkowej za granicę będą podlegały przepisom obowiązującym w danym państwie.

Sprzedaż wysyłkowa za granicę - faktura

Nawet, jeśli odbiorcą przesyłki jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sprzedający ma obowiązek wystawienia faktury. Również nie wpływa na konieczność wystawienia faktury ewidencjonowanie transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Ten obowiązek dotyczy także zaliczki lub przedpłaty na poczet tej sprzedaży wysyłkowej za granicę.

Przy dokumentacji transakcji międzynarodowej należy pamiętać o wystawieniu faktury w odpowiedniej walucie, która została określona w umowie.  Jeśli na aukcji podana została cena w złotówkach, fakturę również należy wystawić w złotówkach. Nie jest ważne natomiast, aby faktura była wystawiona w konkretnym języku.

Sprzedaż wysyłkowa za granicę -  kasa fiskalna

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązany jest do dokumentowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej. Jednak przy sprzedaży wysyłkowej jest możliwe zwolnienie warunkowe - aby było możliwe, zapłata w całości powinna być dokonana za pośrednictwem banku lub poczty. Dokumentacja potwierdzająca wypłatę powinna wskazywać na rodzaj czynności i na czyją rzecz dostawa została dokonana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów