0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

WDT - jakie dokumenty uprawniają do zerowej stawki VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) podatnik może skorzystać z preferencyjnej stawki VAT, wynoszącej 0%. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie łącznie określonych warunków:

 • dostawca i odbiorca muszą posiadać identyfikator podatkowy poprzedzony dwuliterowym kodem swojego państwa, co oznacza, że są podatnikami zarejestrowanymi do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • musi nastąpić wywóz towarów z Polski do innego państwa UE (odpowiednio udokumentowany).

WDT - najważniejsze dokumenty

Kluczowym aspektem jest odpowiednie udokumentowanie transakcji - wywozu oraz dostarczenia towarów do odbiorcy. Art. 42 ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług zawiera spis dokumentów niezbędnych do potwierdzenia dostawy towarów w ramach WDT do nabywcy w sytuacji, kiedy transport zleca się spedytorowi. Wśród nich wymienia się:

 • międzynarodowy list przewozowy - CMR. Dokument ten, otrzymany od spedytora potwierdza, że towary zostały przewiezione do miejsca przeznaczenia na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Jeżeli wywóz towarów w ramach WDT jest przeprowadzany przez samego sprzedawcę lub nabywcę za pomocą własnego środku transportu, potrzebne są dokumenty, które zawierają przynajmniej:

 • specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów,
 • adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy,
 • określenie towarów i ich ilości,
 • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska,
 • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku, gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

WDT - dodatkowa dokumentacja

Bywa tak, że zebrane dokumenty nie świadczą jednoznacznie, iż towary rzeczywiście zostały wywiezione i dostarczone do odbiorcy. W takim przypadku można zgromadzić dodatkową dokumentację. Art. 42 ust. 11 ustawy o VAT mówi, że mogą być to:

 • korespondencja handlowa z nabywcą (w tym jego zamówienie),
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 • potwierdzenie otrzymania zapłaty za towar,
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

WDT a dokumenty w formie elektronicznej

Aby skorzystać ze stawki 0% można posłużyć się również e-dokumentami, co wynika z interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2014 roku (sygnatura ILPP4/443-465/13-5/ISN), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Podatnik zapytał o przyszłą sprawę, która odnosiła się do uproszczenia dotychczasowych reguł wysyłki e-faktur i otrzymywania elektronicznych potwierdzeń dostarczenia towarów do odbiorcy.

Podatnik uważał, że właściwym będzie posiadanie (obok korespondencji handlowej oraz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku) potwierdzenia odebrania towarów przez odbiorcę w postaci wiadomości elektronicznej zwrotnej (e-faktury) albo w formie skanu z rozszerzeniem PDF (faktury tradycyjne) na zabezpieczony adres e-mail.

Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się z taką argumentacją, uzasadniając: Zasadniczo dopuszczalna jest każda forma dokumentu, byle uprawdopodobniała ona wywóz towarów z terytorium kraju i ich dostarczenie na terytorium innego państwa członkowskiego. W dobie szeroko rozumianej komunikacji technicznej nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi przesyłanemu np.: w formie elektronicznej, skanem czy faksem. Dla zastosowania stawki 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne zatem posiadanie danego dokumentu w formie papierowej, wystarczy jego wersja elektroniczna.

Aby skorzystać z preferencyjnej, zerowej stawki VAT przy WDT, należy zebrać określoną ustawą dokumentację. Nie ma z kolei znaczenia to, czy będzie ona dostarczona w formie tradycyjnej, czy w elektronicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów