0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przyzakładowe żłobki i przedszkola a ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z początkiem 2016 roku przedsiębiorcy tworzący przyzakładowe żłobki lub przedszkola mogą skorzystać z nowych preferencji podatkowych. Do kosztów podatkowych zaliczą wydatki na utworzenie takiej placówki oraz jej prowadzenie, ale do określonej wysokości. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Przyzakładowe żłobki i przedszkola w kosztach przedsiębiorcy

1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmianie uległy przede wszystkim regulacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów po stronie pracodawcy w odniesieniu do prowadzenia zakładowych żłobków czy klubów dziecięcych.

Wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców mają na celu zapewnienie opieki nad dziećmi w godzinach pracy, a tym samym mają pobudzić zawodowo młode osoby oraz zwiększyć dostępność usług opieki nad dziećmi. Dodatkowo zmiany powinny sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy, ponieważ tworzone przyzakładowe żłobki i przedszkola będą się z wiązać z koniecznością zatrudnienia odpowiedniego personelu.

Na mocy nowych regulacji zostały wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców. Kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PIT będą także trzy kategorie wydatków:

  • koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola;

  • koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola do wysokości limitów, tj. do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika:

    • uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego - kwoty 400 zł oraz

    • uczęszczające do przedszkola - kwoty 200 zł

  • koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, również w granicach ww. limitu miesięcznie.

Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe kategorie wydatków będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dodatkowo pracodawca powinien posiadać dokumentację poniesionych wydatków przez pracownika.

 

Ważne!

Przez koszty utworzenia przyzakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola należy rozumieć wszelkie koszty poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków wymaganych do ich utworzenia.

 

Należy podkreślić, że koszty ponoszone z tytułu utworzenia lub prowadzenia placówki zakładowej i świadczenia w postaci dofinansowania dla pracowników, będą podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli nie zostaną pracodawcy w żadnej formie sfinansowane lub zwrócone.

Ułatwienia podatkowe do wysokości limitu

Nowelizacja ustawy o PIT poszerzyła ponadto w przypadku pracowników katalog zwolnienia z podatku otrzymanych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o te świadczenia, które są związane z pobytem dzieci w przedszkolach. Co ważne, zostało wprowadzone nowe zwolnienie, które obejmuje świadczenia niefinansowane z ZFŚS. Dotyczy to środków otrzymanych od pracodawcy z tytułu:

  • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego - limit zwolnienia będzie wynosił 400 zł,

  • w odniesieniu do świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola limit wynosi 200 zł.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów