0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa sublicencyjna o stosowanie wynalazku - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Rodzaje utworów, na które można udzielać licencji oraz sublicencji nie są ograniczone przez prawo własności przemysłowej ani prawo własności intelektualnej. Z tego też względu można założyć, że wszystkie typy dzieł, również wynalazek i wzór użytkowy, mogą stanowić przedmiot umowy sublicencyjnej.

Pobierz darmowy wzór umowy sublicenyjnej w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy sublicencyjnej.pdf
Wzór umowy sublicencyjnej.docx

Czym jest sublicencja?

Sublicencja to, najogólniej ujmując, prawo do korzystania z wynalazku, przekazane dalej przez licencjobiorcę, który z kolei otrzymał je bezpośrednio od twórcy. Umowa sublicencyjna uzależniona jest od określonych warunków:

 1. Licencjobiorca nie może udzielić osobie trzeciej sublicencji bez zezwolenia twórcy wynalazku (zezwolenie twórcy powinno być zawarte w umowie licencyjnej);
 2. Licencja może być odpłatna lub nieodpłatna - każdorazowo zapis taki powinien znaleźć się w umowie licencyjnej. Zasada ta dotyczy także sublicencji.

Należy podkreślić, że stosownie do ustawy - Prawo własności przemysłowej, sublicencję na wynalazek, tak jak w przypadku licencji, sublicencjobiorca ma obowiązek wpisać do rejestru patentowego.

Umowa sublicencyjna o stosowanie wynalazku lub wzoru użytkowego - elementy

Umowa sublicencyjna o stosowanie wynalazku (wzoru użytkowego), ważne jest, by strony ujęły w kontrakcie wszelkie elementy, pozwalające jasno określić typ umowy, jej charakter (czy jest odpłatna czy nieodpłatna), przedmiot umowy i pola, na których sublicencjobiorca może eksploatować wynalazek (wzór użytkowy).

Umowa sublicencyjna powinna zawierać przede wszystkim:  

 • strony umowy, ewentualnie osób je reprezentujących,
 • miejsce i datę zawarcia umowy,
 • przedmiot umowy - patent na wynalazek lub prawo ochronne do wzoru użytkowego - należy także wskazać dokument, na podstawie którego przedmiot umowy podlega ochronie,
 • wskazanie umowy licencyjnej, na podstawie której sublicencjodawca może korzystać z utworu i udzielać sublicencji,
 • wskazanie odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru umowy,
 • w przypadku gdy umowa jest odpłatna - wysokość opłat sublicencyjnych,
 • czas trwania umowy sublicencyjnej,
 • pola eksploatacji utworu,
 • sposób rozwiązywania sporów wynikających z umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów