0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż powierzchni reklamowej w Internecie - opodatkowanie PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bardzo często można usłyszeć stwierdzenie, że “reklama jest dźwignią handlu”. Rzeczywiście twierdzenie to jest prawdziwe. Obecnie, w dobie rozwijającego się Internetu coraz więcej reklam zamieszcza się właśnie w tej przestrzeni, gdyż ułatwia ona dostęp do znacznej liczby konsumentów.

Właściciele stron internetowych umożliwiają kontrahentom zamieszczanie reklam na swoich stronach, za co otrzymują wynagrodzenie. Stanowi to niewątpliwie źródło przychodu. Wobec tego, zgodnie z przepisami należy od niego odprowadzić podatek. Jak należy rozliczyć przychód tego rodzaju?

Sprzedaż powierzchni reklamowej przez przedsiębiorcę

W sytuacji, gdy przedsiębiorca udostępnia swojemu kontrahentowi miejsce na domenie na cele reklamowe, a kontrahent zamieszcza na niej banery reklamowe, wówczas podatnik otrzymuje najczęściej za to wynagrodzenie od kontrahenta. Czynność ta jest klasyfikowana, zgodnie z PKWiU jako “Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie”. Kwestie tą wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 stycznia 2015r., nr IBPBI/1/415-1286/14/WRz.

Jeśli podatnik w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie, wówczas przychody uzyskane z tego źródła może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że opodatkowanie tą stawką jest możliwe, pod warunkiem wcześniejszego wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania oraz spełnienia pozostałych wymogów.

Aby móc rozliczać się na podstawie ryczałtu niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Więcej na temat ryczałtu w artykule Ryczałt ewidencjonowany.

Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie można rozliczyć także korzystając z innej formy opodatkowania, w zależności od tego jakiego wyboru sposobu rozliczania dokonał wcześniej podatnik. Do pozostałych rodzajów opodatkowania dochodów firm zaliczamy opodatkowanie:

  • podatkiem progresywnym (na zasadach ogólnych)

  • podatkiem liniowym

  • kartą podatkową.

Ważne!

Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Składa się je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Z kolei podatnik, który rozpoczyna uzyskiwanie dochodów z tytułu najmu powierzchni reklamowej w trakcie roku podatkowego, musi złożyć takie oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmowania, natomiast nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Sprzedaż powierzchni reklamowej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności

Kwestia sprzedaży powierzchni reklamowej przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej wygląda trochę inaczej. Do tego zagadnienia ustosunkowały się sądy administracyjne, które przyjęły zgodne stanowisko. Choć jest ono odmienne od wcześniejszych ustaleń Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych osoba prywatna, która udostępnia odpłatnie miejsce na stronie internetowej innemu podmiotowi, by ten zamieścił na niej swoją reklamę, uzyskuje przychód w tytułu umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. W związku z czym uzyskane przychody należy zaliczyć do tego źródła przychodów, pod warunkiem, że nie pochodzą one z działalności gospodarczej.

Wpływy z najmu/dzierżawy są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali progresywnej (stawka 18% a po przekroczeniu kwoty 85 528 zł stawka 32% od nadwyżki). Osoba fizyczna, podobnie jak przedsiębiorca, ma także możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku również obowiązuje stawka 8,5%.

Jaki rodzaj deklaracji PIT wybrać?

Uzyskany przychód należy rozliczyć w zeznaniu rocznym. W zależności od tego kto jest sprzedawcą oraz jaki sposób opodatkowania został wybrany, należy złożyć odpowiedni PIT. W przypadku wyboru ryczałtu, rozliczenia należy dokonać na PIT-28. Jeżeli podatnik wybiera rozliczenie na zasadach ogólnych, to niezależnie czy prowadzi działalność czy też uzyskuje dochód ze sprzedaży miejsca na reklamę jako osoba prywatna - będzie zobowiązany do złożenia PIT-36. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania podatkiem liniowym, składają PIT-36L.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów