Poradnik Przedsiębiorcy

Reklama w aplikacji podatkowo traktowana jak reklama w internecie

Przychody uzyskane z tytułu oddania części strony internetowej pod reklamę można traktować jako przychody uzyskane z najmu. Takie stanowisko przedstawił jakiś czas temu fiskus. Jednak w dobie rozwijających się technologii pojawiło się nowe pytanie. Jak należy opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży części ekranu telefonu bądź tabletu, na którym wyświetlają się reklamy? Reklama w aplikacji to coraz częściej występujące zjawisko.

Reklama w aplikacji na tablecie i smartfonie

Z zapytaniem o sposób opodatkowania przychodów z reklam w aplikacjach wystąpił podatnik, który stworzył program na tablety i smartfony. Opisując swoją sytuację, wyjaśnił, że przychody z jego sprzedaży generowane są na dwa sposoby. Część z nich pochodzi bowiem ze sprzedaży licencji na aplikację przez sklep internetowy za pomocą pośrednika, który pobiera część wpływów, natomiast drugą część wpływów stanowią przychody z reklam w aplikacji. Wyświetlane są one w określonej części ekranu, podczas gdy użytkownik korzysta z aplikacji. Podatnik udostępnia część miejsca w aplikacji firmie, która sprawdza liczbę kliknięć. W zależności od niej przekazuje co miesiąc odpowiednią kwotę na rachunek.

W związku z powyższym podatnik zapytał organ podatkowy, jak należy rozliczać przychody uzyskiwane w taki sposób. Zdaniem podatnika przychody z reklam w aplikacji można zaliczyć do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z czym przychody te należałoby objąć zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i opodatkować stawką 8,5%.

Reklama w aplikacji w interpretacjach podatkowych

Do zdania podatnika przychyliła się Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 22 grudnia 2015 r. (IPTPB1/4511-590/15-5/MD). W interpretacji tej urzędnicy jednak stwierdzili, że zgodnie z art. 693  § 1 Kodeksu cywilnego w dzierżawę można oddać rzecz, lecz zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego - umowa może obejmować także prawa. Natomiast “internetowa powierzchnia reklamowa” nie jest ani rzeczą, ani prawem. Ostatecznie organ skarbowy uznał, że mimo to wynajem powierzchni w aplikacji internetowej można traktować tak jak wynajem.

Izba Skarbowa w wydanej interpretacji tak przedstawiła swoje stanowisko:

(...)wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną z tytułu udostępniania strony internetowej, pod warunkiem że nie jest to czynione w ramach działalności gospodarczej, należy zakwalifikować do źródła przychodów, najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(...)

Zgodnie z powyższym podatnik sprzedaż tę może opodatkować za pomocą ryczałtu. Zaś stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5%.

Takie samo stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPB-2-1/4511-37/15/BD wydanej 9 lipca 2015 r.:

Biorąc pod uwagę wskazane uregulowania prawne należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że prowadzenie przez niego prywatnych stron internetowych nie odbywa się w sposób ciągły i zorganizowany. Jak wynika z wniosku prowadzeniu stron Wnioskodawca nie poświęca czasu regularnie i nie wykonuje czynności w postaci regularnego działania na rzecz promocji i sprzedaży. Wobec powyższego nie zostają spełnione przesłanki pozwalające na zaliczenie uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem Wnioskodawca uzyskane wynagrodzenie za udostępnienie (wydzielenie) na prywatnych stronach internetowych powierzchni programom partnerskim winien zaliczyć do przychodu z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy, określonym w analizowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.