0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Reklama w aplikacji podatkowo traktowana jak reklama w internecie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przychody uzyskane z tytułu oddania części strony internetowej pod reklamę można traktować jako przychody uzyskane z najmu. Takie stanowisko przedstawił jakiś czas temu fiskus. Jednak w dobie rozwijających się technologii pojawiło się nowe pytanie. Jak należy opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży części ekranu telefonu bądź tabletu, na którym wyświetlają się reklamy? Reklama w aplikacji to coraz częściej występujące zjawisko.

Reklama w aplikacji na tablecie i smartfonie

Z zapytaniem o sposób opodatkowania przychodów z reklam w aplikacjach wystąpił podatnik, który stworzył program na tablety i smartfony. Opisując swoją sytuację, wyjaśnił, że przychody z jego sprzedaży generowane są na dwa sposoby. Część z nich pochodzi bowiem ze sprzedaży licencji na aplikację przez sklep internetowy za pomocą pośrednika, który pobiera część wpływów, natomiast drugą część wpływów stanowią przychody z reklam w aplikacji. Wyświetlane są one w określonej części ekranu, podczas gdy użytkownik korzysta z aplikacji. Podatnik udostępnia część miejsca w aplikacji firmie, która sprawdza liczbę kliknięć. W zależności od niej przekazuje co miesiąc odpowiednią kwotę na rachunek.

W związku z powyższym podatnik zapytał organ podatkowy, jak należy rozliczać przychody uzyskiwane w taki sposób. Zdaniem podatnika przychody z reklam w aplikacji można zaliczyć do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z czym przychody te należałoby objąć zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i opodatkować stawką 8,5%.

Reklama w aplikacji w interpretacjach podatkowych

Do zdania podatnika przychyliła się Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 22 grudnia 2015 r. (IPTPB1/4511-590/15-5/MD). W interpretacji tej urzędnicy jednak stwierdzili, że zgodnie z art. 693  § 1 Kodeksu cywilnego w dzierżawę można oddać rzecz, lecz zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego - umowa może obejmować także prawa. Natomiast “internetowa powierzchnia reklamowa” nie jest ani rzeczą, ani prawem. Ostatecznie organ skarbowy uznał, że mimo to wynajem powierzchni w aplikacji internetowej można traktować tak jak wynajem.

Izba Skarbowa w wydanej interpretacji tak przedstawiła swoje stanowisko:

(...)wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną z tytułu udostępniania strony internetowej, pod warunkiem że nie jest to czynione w ramach działalności gospodarczej, należy zakwalifikować do źródła przychodów, najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(...)

Zgodnie z powyższym podatnik sprzedaż tę może opodatkować za pomocą ryczałtu. Zaś stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5%.

Takie samo stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPB-2-1/4511-37/15/BD wydanej 9 lipca 2015 r.:

Biorąc pod uwagę wskazane uregulowania prawne należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że prowadzenie przez niego prywatnych stron internetowych nie odbywa się w sposób ciągły i zorganizowany. Jak wynika z wniosku prowadzeniu stron Wnioskodawca nie poświęca czasu regularnie i nie wykonuje czynności w postaci regularnego działania na rzecz promocji i sprzedaży. Wobec powyższego nie zostają spełnione przesłanki pozwalające na zaliczenie uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem Wnioskodawca uzyskane wynagrodzenie za udostępnienie (wydzielenie) na prywatnych stronach internetowych powierzchni programom partnerskim winien zaliczyć do przychodu z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy, określonym w analizowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W celu uregulowania tej kwestii Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, w której zajął poniższe stanowisko:

Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, stwierdzam, że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m. in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Ważne!

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży części ekranu w programie na tablety i telefony np w celu zamieszenia reklamy w aplikacji, mogą być rozliczane w sposób podobny do wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży powierzchni na stronie internetowej, a więc jak przychody z najmu. W związku z czym przychody te mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych o stawce 8,5%.

Opodatkowanie przychodów ryczałtem trzeba zgłosić do urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy mają zamiar opodatkować przychody uzyskiwane z reklam w aplikacji za pomocą ryczałtu, powinny powiadomić o tym we właściwym terminie urząd skarbowy.

Ważne!

Wybór ryczałtu jako sposobu opodatkowania przychodów należy zgłosić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Należy to zrobić do 20 stycznia roku, w którym podatnik ma zamiar korzystać z tej formy opodatkowania.

W przypadku niezłożenia oświadczenia przychód zostanie automatycznie opodatkowany według skali podatkowej.

Jeśli jednak podatnik korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w latach poprzednich i ma zamiar nadal to robić, nie ma obowiązku informowania o tym urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów