0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szczególna sprawność psychofizyczna - w której pracy jest niezbędna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rodzaj usług oferowanych dzisiaj przez przedsiębiorców jest naprawdę szeroki. Podstawą niektórych z nich jest szczególna sprawność psychofizyczna. Osoba podejmująca się takiej pracy wie, że od jej sprawności niejednokrotnie zależy nie tylko wykonanie samej usługi, ale również własne jego zdrowie lub życie, a nawet zdrowie osób postronnych. Przykłady prac, które należy do tej grupy wskazuje prawnik HaloPrawo.pl

Pracownik wykonujący pracę, w której wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna musi wiedzieć, że zgodnie z przepisami ma on prawo (po wcześniejszym zawiadomieniu przełożonego) powstrzymać się od wykonywania pracy, gdzie niezbędna jest szczególna sprawność psychofizyczna, w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności.

Pracownik może odmówić wykonania tego typu pracy, gdzie wymagania jest szczególna sprawność psychofizyczna, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania obowiązków i stwarza zagrożenie dla innych osób.

Szczególna sprawność psychofizyczna - przykłady prac

Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określił, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Należą do nich m.in.:

 • prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych,

 • prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych,

 • prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi,

 • prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów - operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych,

 • prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei,

 • prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów,

 • prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych,

 • prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć,

 • prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu,

 • prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem,

 • prace na wiaduktach i mostach,

 • prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego,

 • prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie,

 • prace kontrolera ruchu lotniczego,

 • prace kaskadera filmowego,

 • prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.

Przede wszystkim wiedza i odpowiedzialność

Wykonywanie niektórych zawodów niesie ze sobą wielką odpowiedzialność, dlatego od pracowników wymagana jest podczas ich wykonywania szczególna sprawność psychofizyczna. Ważne, aby prawidłowo ocenić możliwości jako pracownika oraz nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów