0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Właściwość urzędu skarbowego a zmiana adresu wykonywania działalności i zamieszkania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, którego czeka zmiana adresu zamieszkania lub wykonywania działalności powinien liczyć się z formalnościami, które za tym idą - przede wszystkim związanymi z urzędem skarbowym. Wraz ze zmianą adresu może również ulec zmiana jego właściwości. W artykule zostanie przedstawione, jak w praktyce wygląda zmiana adresu wykonywania działalności i adresu zamieszkania a właściwość urzędu skarbowego.

Podatek VAT a PIT - właściwość urzędu skarbowego

Właściwość urzędu dla celów VAT ustala się w ten sam sposób co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych a mianowicie jest to urząd według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Wynika to z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika lub inkasenta. W przypadku podatku dochodowego dotyczy to zarówno zaliczek wpłacanych przez przedsiębiorców jak i rocznych zeznań podatkowych.

Wyjątkiem od ogólnej zasady określenia właściwości US dla rozliczenia PIT jest karta podatkowa.

  • Organ właściwy przy takiej formie opodatkowania określa się - według położenia zorganizowanego zakładu określonego we wniosku CEIDG,

  • Jeżeli działalność nie została zgłoszona lub wykonuje się ją bez zorganizowanego zakładu - decyduje miejsce zamieszkania.

Jak można zauważyć, zmieniając adres wykonywania działalności dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie ulegnie zmianie właściwość urzędu ani dla celów VAT ani dla celów podatku dochodowego. Zmiana natomiast adresu zamieszkania w trakcie prowadzenia działalności spowoduje zmianę urząd skarbowego właściwego dla celów zarówno VAT i PIT.

Zmiana adresu zamieszkania przedsiębiorcy zdarzyć się może się w trakcie okresu rozliczeniowego. Główne pytanie, które się nasuwa to - z którym urzędem skarbowym wówczas należy się rozliczyć?

Zmiana urzędu skarbowego w trakcie okresu rozliczeniowego

Na to pytanie odpowiada Minister Finansów w Rozporządzeniu w sprawie właściwości organów podatkowych wyjaśniając, że organem właściwym dla celów rozliczenia zarówno VAT, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatnika, który zmienił adres w trakcie okresu rozliczeniowego, jest organ właściwy w ostatnim dniu tego okresu. Innymi słowy - organ podatkowy według nowego adresu.

Przykład 1.

Podatnik rozliczający się miesięcznie z organem A zmienił adres zamieszkania 20 listopada. Adres ten podlega pod organ B. Bez względu na to, że przez część miesiąca urzędem właściwym był organ A, podatnik rozlicza się za listopad z organem B. Bowiem, ostatniego dnia miesiąca fizycznie podlegał już pod ten urząd.

Przykład 2.

Podatnik rozliczający się kwartalnie z organem C zmienił adres zamieszkania 1 października (IV kwartał). Analogicznie do rozliczenia miesięcznego, podatnik za IV kwartał rozliczy się z organem właściwym dla nowego adresu.

Odnosi się to do podatku VAT oraz PIT.

Przykład 3.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiada:

miejsce prowadzenia działalności: sklep przy ul. Kruczej,

adres siedziby przy ul. Wesołej,

adres zamieszkania przy ul. Cichej.

Poniższe przypadki wskazują, czy zmiana właściwości urzędu skarbowego będzie konieczna:

  1. Zmienił się adres sklepu, w którym prowadzona jest działalność. Jak zmieni się właściwość urzędu? 
VAT          PIT             Gdzie należy się rozliczyć?
Bez zmian     
Bez zmian     
VAT i PIT wg adresu zamieszkania

2. Zmienił się adres zamieszkania przedsiębiorcy (nowy adres podlega pod nowy urząd skarbowy): 

VAT          PIT             Gdzie należy się rozliczyć?
Rozliczenia z nowym USRozliczenia z nowym USVAT i PIT z nowym urzędem                                    

3. Zmienił się adres siedziby: 

VAT          PIT             Gdzie należy się rozliczyć?
Bez zmian            
Bez zmian            VAT i PIT w urzędzie wg adresu zamieszkania

Aktualizacja danych w urzędach gdy zmiana adresu 

Zmiana adresu zamieszkania, w konsekwencji również właściwości urzędu skarbowego, wymaga poczynienia dwóch kroków:

  • do 7 dni od daty zaistnienia zmiany - złożenie formularza aktualizującego CEIDG-1 z nowymi danymi do właściwego urzędu miasta lub gminy,

oraz:

  • do 7 dni od daty zaistnienia zmiany - złożenie aktualizacji wniosku VAT-R do nowego urzędu skarbowego (czynni podatnicy VAT). Przy czym, jeżeli przy zmianie adresu właściwość urzędu pozostała bez zmian, nie ma potrzeby składania aktualizacji VAT-R.

Aktualizacja wniosku CEIDG-1 automatycznie informuje inne instytucje (urząd skarbowy, ZUS, GUS itp.) o zmianie danych, podatnicy zwolnieni z VAT nie mają więc obowiązku składania dodatkowych dokumentów.

W przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika przy podpisywaniu deklaracji rozliczeniowych nie ma obowiązku aktualizowania UPL-1.

Jak zmienić właściwy urząd skarbowy w systemie wFirma.pl?

W przypadku, w którym ulegnie zmianie właściwość urzędu, zmiany w systemie wFirma.pl dokonuje się poprzez USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY/ PODATEK VAT gdzie w polu URZĄD SKARBOWY należy wybrać właściwy.

Zmiany należy zapisać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów