Poradnik Przedsiębiorcy

Właściwość urzędu skarbowego a zmiana adresu wykonywania działalności i zamieszkania

Przedsiębiorca, którego czeka zmiana adresu zamieszkania lub wykonywania działalności powinien liczyć się z formalnościami, które za tym idą - przede wszystkim związanymi z urzędem skarbowym. Wraz ze zmianą adresu może również ulec zmiana jego właściwości. W artykule zostanie przedstawione, jak w praktyce wygląda zmiana adresu wykonywania działalności i adresu zamieszkania a właściwość urzędu skarbowego.

Podatek VAT a PIT - właściwość urzędu skarbowego

Podstawową informacją, którą należy wziąć pod uwagę jest to, że podatek VAT i PIT były jeszcze do niedawna niczym dwie odmienne instytucje. Powodowało to u przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą kłopoty formalne w postaci niejednokrotnie konieczności rozliczania się w dwóch różnych urzędach skarbowych.

Obecnie uchylono art. 3 ustawy o VAT, mówiący o tym, że urząd dla celów VAT to ten właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W zamian za to ujednolicono właściwość urzędową przyporządkowując urząd właściwy dla celów VAT w ten sam sposób co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych a mianowicie ten który przyporządkowuje się według miejsca zamieszkania. W przypadku podatku dochodowego dotyczy to zarówno zaliczek wpłacanych przez przedsiębiorców jak i rocznych zeznań podatkowych.

Wyjątkiem od ogólnej zasady określenia właściwości US dla rozliczenia PIT jest karta podatkowa.

  • Organ właściwy przy takiej formie opodatkowania określa się -  według położenia zorganizowanego zakładu określonego we wniosku CEIDG,

  • Jeżeli działalność nie została zgłoszona lub wykonuje się ją bez zorganizowanego zakładu - decyduje miejsce zamieszkania.

Jak można zauważyć, zmieniając adres wykonywania działalności dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie ulegnie zmianie właściwość urzędu ani dla celów VAT ani dla celów podatku dochodowego. Zmiana natomiast adresu zamieszkania w trakcie prowadzenia działalności spowoduje zmianę urząd skarbowego właściwego dla celów zarówno VAT i PIT.

Zmiana adresu zamieszkania przedsiębiorcy zdarzyć się może się w trakcie okresu rozliczeniowego. Główne pytanie, które się nasuwa to - z którym urzędem skarbowym wówczas należy się rozliczyć?

Zmiana urzędu skarbowego w trakcie okresu rozliczeniowego

Na to pytanie odpowiada Minister Finansów w Rozporządzeniu w sprawie właściwości organów podatkowych wyjaśniając, że organem właściwym dla celów rozliczenia zarówno VAT, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatnika, który zmienił adres w trakcie okresu rozliczeniowego, jest organ właściwy w ostatnim dniu tego okresu. Innymi słowy - organ podatkowy według nowego adresu.

Przykład 1.

Podatnik rozliczający się miesięcznie z organem A zmienił adres 20 sierpnia. Adres ten podlega pod organ B. Bez względu na to, że przez część miesiąca urzędem właściwym był organ A, podatnik rozlicza się za sierpień z organem B. Bowiem, ostatniego dnia miesiąca fizycznie podlegał już pod ten urząd.

Przykład 2.

Podatnik rozliczający się kwartalnie z organem C zmienił adres zamieszkania 1 marca (I kwartał). Analogicznie do rozliczenia miesięcznego, podatnik za I kwartał rozliczy się z organem właściwym dla nowego adresu.

Odnosi się to do podatku VAT oraz PIT.

Zmiana adresu a właściwość urzędu skarbowego w praktyce

Przykład 3.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiada:

miejsce prowadzenia działalności: sklep przy ul. Kruczej,

adres siedziby przy ul. Wesołej,

adres zamieszkania przy ul. Cichej.

Zmienił się adres sklepu, w którym prowadzona jest działalność. Jak zmieni się właściwość urzędu?   

VAT           PIT              Gdzie należy się rozliczyć?
Bez zmian     
Bez zmian     
VAT i PIT wg adresu zamieszkania

b) Zmienił się adres zamieszkania przedsiębiorcy: 

VAT           PIT              Gdzie należy się rozliczyć?
US może ulec zmianie US może ulec zmianie VAT i PIT z nowym urzędem                                    

c) Zmienił się adres siedziby:   

VAT           PIT              Gdzie należy się rozliczyć?
Bez zmian            
Bez zmian            VAT i PIT w urzędzie wg adresu zamieszkania

Aktualizacja danych w urzędach gdy zmiana adresu 

Zmiana adresu zamieszkania, w konsekwencji również właściwości urzędu skarbowego, wymaga poczynienia dwóch kroków:

  • do 7 dni od daty zaistnienia zmiany - złożenie formularza aktualizującego CEIDG-1 z nowymi danymi do właściwego urzędu miasta lub gminy,

oraz:

  • do 7 dni od daty zaistnienia zmiany - złożenie aktualizacji wniosku VAT-R do nowego urzędu skarbowego (czynni podatnicy VAT). Przy czym, jeżeli przy zmianie adresu właściwość urzędu pozostała bez zmian, nie ma potrzeby składania aktualizacji VAT-R.

Aktualizacja wniosku CEIDG-1 automatycznie informuje inne instytucje (urząd skarbowy, ZUS, GUS itp.) o zmianie danych, podatnicy zwolnieni z VAT nie mają więc obowiązku składania dodatkowych dokumentów.

W przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika przy podpisywaniu deklaracji rozliczeniowych nie ma obowiązku aktualizowania UPL-1.