0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakazy dla ciężarówek - kiedy obowiązuje zakaz ruchu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc firmę transportową, przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze zarówno ograniczenia wynikające z czasu pracy kierowcy, jak i różnego rodzaju zakazy drogowe, w tym zakazy dla ciężarówek. Oznacza to, że planowanie trasy przejazdu wymaga znajomości przepisów drogowych obowiązujących w kraju oraz za granicą.

Zakazy dla ciężarówek – terminy

Zakazy ruchu pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) na terytorium Polski zostały ustanowione na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Zgodnie z § 2 rozporządzenia zakazy dla ciężarówek obowiązują w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 22.00, tj.:

 1. 1 stycznia – Nowy Rok,
 2. pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 3. drugi dzień Wielkiej Nocy,
 4. 1 maja – Święto Państwowe,
 5. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 6. pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 7. dzień Bożego Ciała,
 8. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 9. 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 10. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 11. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 12. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

Pojazdy objęte zakazem nie mogą poruszać się po drogach również w dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godziny 18.00 do godz. 22.00, z wyjątkiem 24 grudnia oraz 31 grudnia.

Zakazy dla ciężarówek nie obowiązują 6 stycznia (Święto Trzech Króli) ani w dniu poprzedzającym.
Okres wakacyjny niesie ze sobą kolejne zakazy dla ciężarówek. Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, czyli ostatniej niedzieli sierpnia, ciężarówki powyżej 12 ton obowiązują zakazy:

 • w piątki od godz. 18.00 do 22.00,
 • w soboty od godz. 8.00 do 14.00,
 • w niedziele od godz. 8.00 do 22.00,

- z wyłączeniem 15 sierpnia, w którym obowiązuje zakaz, jak w dni ustawowo wolne od pracy, a więc od godz. 8.00 do 22.00.

Zakazy dla ciężarówek - jakich pojazdów nie dotyczy zakaz

W § 3 rozporządzenia został wymieniony katalog pojazdów oraz sytuacji, w których zakazy dla ciężarówek nie obowiązują. Znajdują się w nim pojazdy należące m.in. do Policji, ITD, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pogotowia technicznego oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zakazy jazdy nie dotyczą pojazdów, które biorą udział w:

 • usuwaniu awarii,
 • usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
 • akcjach humanitarnych,
 • akcjach ratowniczych.

Wyłączone od zakazu są również m.in. pojazdy lub zespoły pojazdów, które używane są przy przewozie przesyłek pocztowych, żywych zwierząt, artykułów szybko psujących się i artykułów spożywczych.

Zakazy dla ciężarówek nie dotyczą pojazdów, w odległości 50 km od miejsca przekroczenia granicy Polski, które wjechały do kraju w godzinach, kiedy zakaz nie obowiązywał oraz samochodów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty za przejazd po drogach krajowych.
Podsumowując, przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę transportową, muszą pamiętać, że za złamanie zakazu jazdy dla ciężarówek zarówno na nich, jak i na kierowcę zostanie nałożona kara finansowa w postaci mandatu, którego wartość może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów