0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo gospodarcze

Brak wypłaty wynagrodzenia a wina pracodawcy

Pracujesz na umowę o pracę, a Twój pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia za pracę? Czy w tej sytuacji możesz wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie konsekwencje niesie ze sobą brak wypłaty wynagrodzenia!

16 listopada 2023

Prowadzenie biznesu

Szczególna sprawność psychofizyczna - w której pracy jest niezbędna?

Czy wiedziałeś, że istnieją rodzaje prac, które wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej? Wykaz tych prac został określony w przepisach. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakich zawodach wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna!

9 lipca 2022

Prawo gospodarcze

Oddziały zagranicznych przedsiębiorstw na terenie Polski

Na jakich zasadach mogą funkcjonować na terenie Polski oddziały zagranicznych przedsiębiorstw? W jakich sytuacjach nakładany jest zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

6 października 2021

Prawo gospodarcze

Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej - warto wiedzieć

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej mają prawo do skorzystania z różnych działań pomocy państwa, co ma wpływać pozytywnie na podjęcie w przyszłości pracy przez bezrobotnego. Co w przypadku gdy następuje pozbawienie statusu osoby bezrobotnej?

25 czerwca 2022

Prawo gospodarcze

Interpretacja podatkowa - rodzaje, klasyfikacja i zastosowanie

Interpretacja podatkowa jest wydawana przez organy podatkowe i ma na celu pomóc podatnikom w stosowaniu przepisów podatkowych. Jak można sklasyfikować interpretacje i czy po złożeniu wniosku możliwe jest uzyskanie odmowy? Przeczytaj nasz artykuł!

25 czerwca 2022

Prawo gospodarcze

Klasyfikacja szkolenia kierowców jako koszt uzyskania przychodu zawodowego kierowcy

Czy szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, umożliwiające zmniejszenie ilości punktów karnych można wliczyć jako koszt uzyskania przychodu? Kto może przeprowadzać takie szkolenia? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się więcej!

25 czerwca 2022

Prawo gospodarcze

Środki z PUP na podjęcie działalności gospodarczej a zwolnienie z podatku dochodowego

Każdy przedsiębiorca, który chce założyć własną działalność gospodarczą może starać się o otrzymanie na ten cel środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Czy środki z PUP są zwolnione z podatku dochodowego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

25 czerwca 2022

Prawo gospodarcze

Syndyk a zwolnienia grupowe w świetle upadłości

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa związane jest z utratą zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy upadłości przedsiębiorstwa rolę pracodawcy może przejąć syndyk. Czy syndyk może zwolnić pracowników? Dowiedz się z artykułu!

25 czerwca 2022

Prawo pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a zaspokajanie roszczeń pracowniczych

Czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych? W jakich sytuacjach świadczenia na rzecz osób uprawnionych mogą być wypłacane z FGŚP? Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej na ten temat i poznaj odpowiedzi na te pytania!

7 kwietnia 2022

Prawo gospodarcze

Upadłość a świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy

W jakich sytuacjach przedsiębiorcy przysługuje świadczenie przedemerytalne? Spełnienie jakich kryteriów jest niezbędne, aby świadczenie otrzymać? Czy upadłość prowadzonej działalności jest jednym z nich? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w artykule!

25 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów