Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Zespół AVAILO

Oddziały zagranicznych przedsiębiorstw na terenie Polski

Oddziały zagranicznych przedsiębiorstw Na jakich zasadach mogą funkcjonować na terenie Polski oddziały zagranicznych przedsiębiorstw? W jakich sytuacjach nakładany jest zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej - warto wiedzieć

pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Osoby posiadające status osoby bezrobotnej mają prawo do skorzystania z różnych działań pomocy państwa, co ma wpływać pozytywnie na podjęcie w przyszłości pracy przez bezrobotnego. Co w przypadku gdy następuje pozbawienie statusu osoby bezrobotnej? czytaj dalej

Interpretacja podatkowa - rodzaje, klasyfikacja i zastosowanie

interpretacja podatkowa - rodzaje Interpretacja podatkowa jest wydawana przez organy podatkowe i ma na celu pomóc podatnikom w stosowaniu przepisów podatkowych. Jak można sklasyfikować interpretacje i czy po złożeniu wniosku możliwe jest uzyskanie odmowy? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Klasyfikacja szkolenia kierowców jako koszt uzyskania przychodu zawodowego kierowcy

Szkolenia kierowców Czy szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, umożliwiające zmniejszenie ilości punktów karnych można wliczyć jako koszt uzyskania przychodu? Kto może przeprowadzać takie szkolenia? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Środki z PUP na podjęcie działalności gospodarczej a zwolnienie z podatku dochodowego

Środki z PUP Każdy przedsiębiorca, który chce założyć własną działalność gospodarczą może starać się o otrzymanie na ten cel środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Czy środki z PUP są zwolnione z podatku dochodowego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Syndyk a zwolnienia grupowe w świetle upadłości

syndyk a zwolnienia grupowe Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa związane jest z utratą zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy upadłości przedsiębiorstwa rolę pracodawcy może przejąć syndyk. Czy syndyk może zwolnić pracowników? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej
2020-02-20

Prawo pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a zaspokajanie roszczeń pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a zaspokajanie roszczeń pracowniczych Czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych? W jakich sytuacjach świadczenia na rzecz osób uprawnionych mogą być wypłacane z FGŚP? Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej na ten temat i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Upadłość a świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy

świadczenie przedemerytalne W jakich sytuacjach przedsiębiorcy przysługuje świadczenie przedemerytalne? Spełnienie jakich kryteriów jest niezbędne, aby świadczenie otrzymać? Czy upadłość prowadzonej działalności jest jednym z nich? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych Praca, która jest wykonywana przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jakie występują rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych? Przeczytaj nasz artykuł i znajdź odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie pracownika a obowiązek ponownego zatrudnienia

tymczasowe aresztowanie pracownika Co do zasady, pracownika i pracodawce łączy stosunek pracy oparty o umowę o pracę. Jakie skutki może wywołać tymczasowe aresztowanie pracownika? Czy pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracownika? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej