0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aneks do umowy - wzór aneksu do umowy z omówieniem

Wielkość tekstu:

Podpisanie umowy o pracę z pracownikiem nie oznacza, że warunki w niej zawarte nie mogą ulec zmianie. Jeśli strony umowy postanowią zmienić jakiś zapis, powinien zostać sporządzony aneks. Warto podkreślić, że aneks do umowy o pracę jest porozumieniem obu stron umowy i nie może być oświadczeniem woli tylko jednej ze stron. Jak sporządzić taki aneks i które zapisy mogą zostać zmienione? Sprawdź!

Pobierz darmowy wzór aneksu do umowy w dwóch formatach: PDF i DOC!

Poniżej można pobrać wzór aneksu do umowy zlecenie, o pracę i o dzieło. Jest to uniwersalny formularz.

Do pobrania:

Aneks do umowy - wzór.pdf
Aneks do umowy - wzór.doc

Aneks do umowy - najważniejsze elementy

Najważniejsze elementy przy sporządzaniu aneksu do umowy o pracę:

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • oznaczenie dokumentu, czyli ANEKS DO UMOWY O PRACĘ;
 • wskazanie stron umowy;
 • wskazanie umowy, której dotyczy aneks oraz od kiedy obowiązuje;
 • opis zmienianych elementów i wprowadzanych na ich miejsce;
 • zastrzeżenie, że pozostałe z warunków umowy nie ulegają zmianie;
 • podpisy i pieczątki stron.

Najistotniejszą częścią aneksu jest miejsce, gdzie zostają opisane zmiany wprowadzane do umowy. Najprościej jest oprzeć się na elementach zawartych już w umowie i odnosić się do konkretnych paragrafów czy punktów. Należy to zrobić tak, aby jasno wynikało z aneksu, które elementy i w jaki sposób uległy zmianie.

Przykład 1.

Określoną w § …... pkt. …... treść: ………………….. zastępuje się treścią ..........................

Wprowadzając aneks do umowy nie można zapomnieć o adnotacji, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie czy pozostają bez zmian. Aneks, tak samo jak umowa, do której został wprowadzony, musi zostać podpisany przez obie strony i dołączony do pierwotnego dokumentu.

W każdej umowie można znaleźć inny zapis dotyczący formy wprowadzania zmian, dlatego bardzo ważne jest, aby aneks był sporządzony dokładnie w taki sposób, jak określono w umowie. Dlatego jeżeli umowa została sporządzona np. w formie aktu notarialnego, tak samo należy przygotować aneks.

Jakie postanowienia umowy można zmienić aneksem?

Jak już zostało wspomniane, aneks do umowy o pracę jest porozumieniem między stronami umowy. W związku z tym prawie wszystkie zmiany w umowie pierwotnej mogą zostać zmienione za zgoda obu stron. Do najczęściej aneksowanych zmian należą:

 • wysokość wynagrodzenia,
 • stanowisko pracy,
 • wymiar etatu

Pracodawca może również w aneksie zawrzeć inne postanowienia dotyczące pracy pracownika.

Czego aneksem zmienić nie można?

Są jednak postanowienia umowy, których nie powinno się zmieniać za pomocą aneksu. Najczęstszym błędem jest podpisywanie aneksu, który zmienia czas trwania umowy lub zmienia umowę na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

Ponadto aneksem nie można wprowadzać żadnych zmian, które są sprzeczne z przepisami prawa, jak np.:

 • dodatkowy zakres obowiązków niezgodny z przepisami,
 • zabranie uprawnień zagwarantowanych prawem pracy (np. skrócenie okresu wypowiedzenia).

Do jednej umowy można sporządzić dowolną ilość aneksów. Tym sposobem, jeżeli umowa o pracę została podpisana na czas nieokreślony z wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym w danym roku, określonym kwotowo, to umowę należy aneksować za każdym razem, kiedy ustawowo będzie zmienione wynagrodzenie minimalne. Warto jest w takim przypadku określić wynagrodzenie pracownika jako wynagrodzenie minimalne, co zawsze będzie oznaczało aktualną stawkę minimalną, bez konieczności aneksowania umowy przy każdej zmianie.

Dodanie aneksu w systemie wFirma.pl

W celu przygotowania aneksu do umowy, warto korzystać z profesjonalnych systemów kadrowo-płacowych takich jak np. wFirma.pl Aby wygenerować w systemie aneks do umowy o pracę, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję DODAJ » DODAJ ANEKS. Pojawi się wówczas okno, w którym można wprowadzić zmiany.

aneks do umowy - system Wfirma

Po ich zapisaniu użytkownik może wydrukować aneks poprzez jego zaznaczenie i wybranie opcji DRUKUJ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów