0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Złożenie deklaracji VAT a Tarcza Finansowa - jaki ma wpływ na wnioski?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od połowy kwietnia 2020 roku można już składać wnioski o subwencję w ramach tzw. Tarczy Finansowej. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski już w pierwszych dniach mogą spodziewać się, że w dużej części zostaną one odrzucone. Powodem jest nieświadome niespełnienie przez nich jednego z warunków uprawniających do ubiegania się o dofinansowanie. Sprawdźmy, jaki związek ma złożenie deklaracji VAT a Tarcza Finansowa!

Złożenie deklaracji VAT a Tarcza Finansowa

Dopiero w dniu 28 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Finansów na swojej stronie doprecyzowało, że warunkiem ubiegania się o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej przez czynnych podatników VAT jest złożenie deklaracji VAT. W warunkach przyznawania subwencji znajduje się informacja, że przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Na stronie PFR próżno jednak było szukać, że chodzi o deklarację VAT za miesiąc, w którym przedsiębiorca ubiega się o subwencję.

Dodatkowo, na podstawie deklaracji VAT dokonywana jest również weryfikacja spadku obrotów. Aby móc skorzystać z subwencji, po 1 lutego 2020 roku obroty firmy w dowolnym miesiącu w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego muszą spaść o co najmniej 25% na skutek pandemii COVID-19 

Złożenie deklaracji VAT jest niezbędne do ubiegania się o subwencję z Tarczy Finansowej.

W komunikacie na swojej stronie Ministerstwo Finansów wskazuje, że do otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej informacja o obrotach przedsiębiorstwa musi zostać pozytywnie zweryfikowana zarówno przez ministerstwo Finansów jak i Krajową Administrację Skarbową. Natomiast weryfikacja ta w przypadku czynnych podatników VAT będzie odbywać się na podstawie deklaracji VAT.

Co to oznacza w praktyce?

W składanych w kwietniu wnioskach o subwencję przedsiębiorcy nie mogą porównywać spadku obrotów w odniesieniu do:

  • kwiecień 2020 roku - marzec 2020 roku,

  • kwiecień 2020 roku - kwiecień 2019 roku

chyba, że przed złożeniem wniosku o subwencję złożyli deklarację VAT oraz uregulowali podatek VAT za kwiecień 2020 roku.

Natomiast obroty z deklaracji VAT rozumiane są jako suma pól:

10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku

11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju

13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%

15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

22 – Eksport towarów

31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy

Jeżeli raz złożony wniosek został odrzucony, podatnik może złożyć wniosek po raz kolejny np. w maju wskazując na spadek obrotów w kwietniu, pod warunkiem złożenia deklaracji VAT za kwiecień.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów