Umowa darowizny - darmowy wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa darowizny spisywana jest w momencie, gdy zamierzamy przekazać nieodpłatnie jakiś składnik majątku lub sumę pieniędzy drugiej osobie, co spowoduje wzbogacenie się jej. Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć przed podpisaniem umowy darowizny oraz jakie dane należy umieścić spisując taki dokument.

Umowa darowizny - podstawa prawna

Umowa darowizny została zdefiniowana w art. 888 Kodeksu cywilnego, a kwestie jej formy reguluje art. 890 kc:

Art. 888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

 

Umowa darowizny powinna zostać zawarta w  formie pisemnej. Jednak zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego dla niektórych podmiotów będzie obowiązkowe zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego dotyczy:

  • darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości

  • darowizny praw spółdzielczych.

Pozostałe przedmioty darowizny mogą być przekazane na podstawie zwykłej pisemnej umowy darowizny.

Fakt otrzymania darowizny należy zgłosić do urzędu skarbowego na druku SD-Z2, natomiast zgłoszenia umowy w formie aktu notarialnego do US dokonuje notariusz.

Umowa darowizny - konstrukcja

Sporządzenie umowy darowizny jest proste, ale należy zwrócić uwagę na to, aby zawrzeć w niej następujące elementy:

  1. miejsce i datę sporządzenia umowy,

  2. oznaczenie stron (imię i nazwisko oraz adres darczyńcy i obdarowanego oraz numery seryjne dowodów tożsamości),

  3. oznaczenie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością i nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczenia itd.

  4. oświadczenie o darowiźnie i przyjęciu darowizny - darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę, natomiast obdarowany, że ją przyjmuje,

  5. określenie daty wykonania darowizny, jeśli nie została przekazana jednocześnie z podpisaniem umowy,

  6. określenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy,

  7. standardowe postanowienia końcowe - ilość sporządzonych egzemplarzy, regulacja umowy przepisami kodeksu cywilnego,

  8. podpisy stron.

Należy mieć na uwadze, że darczyńca może w treści umowy zobowiązać obdarowanego np. co do sposobu wykorzystania darowizny.

Do pobrania:

Wzór umowy darowizny.pdf
Wzór umowy darowizny.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów