0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sposoby na zabezpieczenie kredytu firmowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy brakuje gotówki na rozwój firmy, przedsiębiorcy niejednokrotnie biorą pod uwagę zaciągnięcie kredytu. To często dobry pomysł - uzyskane finanse pozwalają na ruszenie do przodu, a kiedy uda się wybrać dobry kredyt, może okazać się nawet, że jego koszty nie są tak przerażająco wysokie. Warto jednak wiedzieć, że aby uzyskać takie wsparcie od instytucji bankowych, należy zadbać o zabezpieczenie kredytu firmowego.

Zabezpieczenie kredytu firmowego - cel

Kredyt jest zobowiązaniem zwrotnym - jak wiadomo, banki nie stanowią instytucji charytatywnych i udzielone pożyczki będą chciały odzyskać. Nic za darmo - do kwoty zobowiązania jest naliczana dodatkowo wartość odsetek i prowizji. Dlatego też zanim przedsiębiorca uzyska pomoc finansową, zostanie szczegółowo oceniony pod kątem zdolności kredytowej. Na podstawie takiej analizy oceniane jest ryzyko kredytowe konkretnej operacji. Jeśli przekroczy ono określony pułap, bank może zażądać zabezpieczenia kredytu firmowego.

Zabezpieczenie kredytu to gwarancja, że nawet gdyby kredytobiorca popadł w kłopoty uniemożliwiające mu spłatę zobowiązania, bank będzie mógł odzyskać przynajmniej jego część. Podstawowy podział zabezpieczeń kredytu pozwala wyróżnić zabezpieczenie osobiste i rzeczowe.

Osobiste zabezpieczenie kredytu

Osobiste zabezpieczenie kredytu firmowego zakłada, że za zobowiązanie odpowiedzialna będzie konkretna osoba, udzielająca zabezpieczenia. Może to być sam kredytobiorca, ale możliwe jest także zaangażowanie innej osoby. Na kimś takim spoczywać będzie zapewnienie spłaty całej sumy kredytowej, powiększonej o wartość odsetek i prowizji.

Dla osoby zabezpieczającej kredyt osobiście oznacza to, że będzie ona odpowiedzialna całym swoim majątkiem, zarówno obecnym, jak i tym który uzyska. Najczęściej osobistego zabezpieczenia kredytu wymaga się od nowych firm.

Do osobistych zabezpieczeń kredytu należą przede wszystkim:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie wekslowe (awal),
 • poręczenie udzielone na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym,
 • gwarancje bankowe,
 • przelew wierzytelności,
 • pełnomocnictwo,
 • przystąpienie do długu kredytowego.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu firmowego

W ramach rzeczowego zabezpieczenia kredytu firmowego odpowiedzialność ogranicza się tylko do poszczególnych składników majątku osoby odpowiedzialnej. W tym przypadku także może chodzić o majątek zarówno samego kredytobiorcy, jak i osób trzecich.

Wśród rzeczowego zabezpieczenia kredytu wymienić można:

 • zastaw ogólny,
 • hipotekę,
 • kaucję,
 • blokadę środków na rachunku bankowym,
 • przywłaszczenie na zabezpieczenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów