0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z opłaty targowej - nowa pomoc dla przedsiębiorców!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach planowanej pomocy dla przedsiębiorców ze względu na panującą pandemię COVID-19 rząd zapowiedział zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok. Dodatkowo w związku ze zwolnieniem z opłat przedsiębiorców zaplanowana została także pomoc dla samorządów lokalnych.

Zwolnienie z opłaty targowej – od kiedy i kogo dotyczy?

Opłata targowa została wskazana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 15 tego dokumentu rada gminy może wprowadzić taką opłatę, która pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych, jak również od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Art. 15 ust. 2b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
„Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach”.
W związku z panującą pandemią rząd w ramach pomocy dla przedsiębiorców zapowiedział zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok.

Koszt opłaty targowej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 wyniósłby 823,11 zł dziennie. W związku z tym dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na targowiskach zwolnienie z opłaty targowej będzie dużym wsparciem, ponieważ zwykle są to drobni przedsiębiorcy, którzy sprzedają samodzielnie bądź z pomocą członków rodziny.

Rekompensata dla samorządów lokalnych a zwolnienie z opłaty targowej

W nawiązaniu do zapowiedzianego zwolnienia poboru opłat targowych rząd zaplanował także rekompensatę utraty dochodu przez samorządy lokalne. Środki, z jakich zostanie pokryta strata, będą wypłacane na rzecz gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Natomiast w przypadku rekompensaty na rzecz samorządów istotną kwestią zgodnie z projektem rządu będzie wysokość dochodów uzyskiwanych przez gminy. Jak wynika z projektu, rekompensata przekazana zostanie gminom, jeżeli dochody z opłat targowych przekraczały w danej gminie kwotę 10 000 zł w 2019 roku. Strata z braku wpływów z opłaty targowej zostanie pokryta za cały rok do 31 marca 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów