0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy wzór ewidencji przychodów - jakie zmiany od 1 stycznia 2021 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2021 roku podatników rozliczających działalność gospodarczą w oparciu o ewidencję przychodów czekają zmiany, które dotyczą stosowania wzoru dokumentu. Nowy wzór ewidencji przychodów zawarto w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Ministra Finansów i Polityki Regionalnej.

Ewidencja przychodów – stan do 31 grudnia 2020 roku

Obecny wzór ewidencji przychodów obowiązuje na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które wydane zostało na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 16 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozporządzenie określa m.in.:

  • sposób prowadzenia ewidencji;
  • szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym;
  • sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowy wzór ewidencji przychodów – co się zmieni od stycznia 2021 roku?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie nowego wzoru ewidencji przychodu – ze względu na obniżenie stawek ryczałtu.

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone zostaną zmiany dotyczące stawek ryczałtu, polegające na obniżeniu niektórych stawek:
- stawka 20% zostanie obniżona do 17%;
- stawka 17% zostanie obniżona do 15%.
- Dodatkowo wprowadzona zostanie nowa stawka ryczałtu 12,5%, która dotyczyć będzie niektórych usług po przekroczeniu limitu przychodu 100 000 zł.
W związku z wprowadzeniem nowej stawki ryczałtu, ale również ze względu na obniżenie stawek, konieczne jest zatem wprowadzenie nowego wzoru ewidencji przychodów.

Nowy wzór ewidencji przychodów wygląda następująco:

nowy wzór ewidencji przychodów

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów