0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy program pomocy dla przedsiębiorców w listopadzie – dla kogo i w jakiej formie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 24 października 2020 roku cała Polska została objęta czerwoną strefą i w związku z tym przedsiębiorców obowiązują nowe regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczych. Podobnie jak w przypadku pierwszego lock-downu, wiele przedsiębiorstw musiało częściowo lub całkowicie zawiesić swoją działalność. Rząd planuje wprowadzić nowy program pomocy dla przedsiębiorców w listopadzie.

Dla kogo nowy program pomocy?

Rząd przygotował plan pomocy przeznaczony dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych nowymi obostrzeniami związanymi z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID-19.

Pomoc skierowana będzie przede wszystkim do:

  • branży gastronomicznej;

  • branży targowej;

  • branży fitness;

  • branży fizjoterapeutycznej;

  • branży estradowej i filmowej;

  • branży rozrywkowej i rekreacyjnej;

  • branży fotograficznej.

Nowy program pomocy dla przedsiębiorców w listopadzie - formy wsparcia

Formy pomocy, jakie zostały przygotowane przez rząd w ramach tzw. Tarczy branżowej dla przedsiębiorców, to:

Czasowe zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad

Ta forma pomocy przeznaczona będzie jedynie dla przedsiębiorców, którzy zanotowali 40% spadek przychodów w październiku bądź w listopadzie 2020 roku w stosunku do października lub listopada 2019 roku. Przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek przychodów w odpowiednio przygotowanym wniosku.

Świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z wyżej wymienionych branż, którzy najdotkliwiej odczuli wprowadzenie nowych obostrzeń, będą mogli starać się o przyznanie świadczenia postojowego za listopad 2020 roku. Tak jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS, skorzystanie z tej formy pomocy będzie możliwe wyłącznie po wykazaniu we wniosku 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie w stosunku do października lub listopada 2019 roku.

Dotacje w wysokości 5000 zł

Taka forma wsparcia przyznawana będzie wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą i w odpowiednim wniosku udowodnią 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku w stosunku do października lub listopada 2019 roku.

Zwolnienie z opłaty targowej na cały 2021 rok

W tym przypadku rządową pomocą objęci zostaną zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy – w jej ramach przedsiębiorcy będą zwolnieni z uiszczania opłaty targowej, a samorządom przyzna się rekompensaty utraty dochodów z tytułu braku wpływów środków z opłat targowych. Środki pieniężne na rzecz samorządów będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów