Poradnik Przedsiębiorcy

Jak przebiega korekta niezamierzonej pomyłki w NIP na paragonie? – objaśnienia podatkowe

16 października 2020 roku Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia do paragonów zawierających NIP nabywcy, które spełniają wymagania faktur uproszczonych. W tym zakresie wyjaśniono również kwestię korekty niezamierzonej pomyłki w NIP na paragonie. Przeczytaj i dowiedz się, jak przebiega korekta niezamierzonej pomyłki w NIP na paragonie!

Paragon z NIP jako faktura uproszczona – definicja

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły zmiany, zgodnie z którymi sprzedawca może udokumentować sprzedaż paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy. W celu prawidłowego ujęcia go w ewidencjach musi spełnić określone warunki:

 • zawierać NIP nabywcy;
 • jego kwota nie może przekraczać 450 zł brutto lub 100 euro (należy przyjąć kurs z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży).

Nabywca będący w posiadaniu paragonu z NIP nie musi żądać od sprzedawcy wystawienia faktury do paragonu z NIP, bowiem gdy ten spełnia warunki do uznania go za fakturę uproszczoną, stanowi taki sam dowód zakupu jak zwykła faktura. Aby wystawiona faktura uproszczona była prawidłowa, musi zawierać:

 • numer faktury;
 • datę wystawienia faktury;
 • dane dostawcy, w tym jego NIP;
 • NIP nabywcy;
 • nazwę towaru lub usługi;
 • stawki i kwotę podatku VAT;
 • kwotę łącznie.

Jak przebiega korekta niezamierzonej pomyłki w NIP na paragonie?

Jeśli nabywca na otrzymanym paragonie z NIP znajdzie pomyłkę, to w zależności od charakteru błędu co do zasady może wystawić notę korygującą.

Błędy takie jak m.in. przestawienie cyfr czy brakujące liczby w NIP-ie nabywcy na fakturze stanowią niezamierzony błąd i oznaczają oczywistą pomyłkę, którą należy zmodyfikować. Poprawki można dokonać poprzez:

 • wystawienie noty korygującej do paragonu z NIP przez nabywcę;
 • wystawienie faktury korygującej z właściwym NIP nabywcy przez sprzedawcę.

Wystawienia noty korygującej do paragonu z NIP przez nabywcę

Jeżeli w celu poprawienia błędnego NIP na paragonie notę korygującą wystawił nabywca, należy ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, z czego jedna z nich, podpisana, musi wrócić do nabywcy po akceptacji ze strony sprzedawcy.

Wystawienie faktury korygującej do paragonu z NIP przez sprzedawcę

Ponadto w przypadku paragonów z NIP, które są uznane za faktury uproszczone, mają zastosowanie przepisy dotyczące korekt faktur. Fakturę korygującą do paragonu z NIP-em może wystawić sprzedawca. Korekta powinna zawierać prawidłowy już numer NIP nabywcy.

Należy pamiętać, że nie można wystawiać noty korygującej celem uzupełnienia NIP-u nabywcy lub dokonać korekty paragonu bez NIP nabywcy, ponieważ taki paragon nie stanowi faktury uproszczonej, przez co nie mają do niego zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur uproszczonych.