0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak przebiega korekta niezamierzonej pomyłki w NIP na paragonie? – objaśnienia podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

16 października 2020 roku Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia do paragonów zawierających NIP nabywcy, które spełniają wymagania faktur uproszczonych. W tym zakresie wyjaśniono również kwestię korekty niezamierzonej pomyłki w NIP na paragonie. Przeczytaj i dowiedz się, jak przebiega korekta niezamierzonej pomyłki w NIP na paragonie!

Paragon z NIP jako faktura uproszczona – definicja

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły zmiany, zgodnie z którymi sprzedawca może udokumentować sprzedaż paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy. W celu prawidłowego ujęcia go w ewidencjach musi spełnić określone warunki:

 • zawierać NIP nabywcy;
 • jego kwota nie może przekraczać 450 zł brutto lub 100 euro (należy przyjąć kurs z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży).

Nabywca będący w posiadaniu paragonu z NIP nie musi żądać od sprzedawcy wystawienia faktury do paragonu z NIP, bowiem gdy ten spełnia warunki do uznania go za fakturę uproszczoną, stanowi taki sam dowód zakupu jak zwykła faktura. Aby wystawiona faktura uproszczona była prawidłowa, musi zawierać:

 • numer faktury;
 • datę wystawienia faktury;
 • dane dostawcy, w tym jego NIP;
 • NIP nabywcy;
 • nazwę towaru lub usługi;
 • stawki i kwotę podatku VAT;
 • kwotę łącznie.

Jak przebiega korekta niezamierzonej pomyłki w NIP na paragonie?

Jeśli nabywca na otrzymanym paragonie z NIP znajdzie pomyłkę, to w zależności od charakteru błędu co do zasady może wystawić notę korygującą.

Błędy takie jak m.in. przestawienie cyfr czy brakujące liczby w NIP-ie nabywcy na fakturze stanowią niezamierzony błąd i oznaczają oczywistą pomyłkę, którą należy zmodyfikować. Poprawki można dokonać poprzez:

 • wystawienie noty korygującej do paragonu z NIP przez nabywcę;
 • wystawienie faktury korygującej z właściwym NIP nabywcy przez sprzedawcę.

Wystawienia noty korygującej do paragonu z NIP przez nabywcę

Jeżeli w celu poprawienia błędnego NIP na paragonie notę korygującą wystawił nabywca, należy ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, z czego jedna z nich, podpisana, musi wrócić do nabywcy po akceptacji ze strony sprzedawcy.

Wystawienie faktury korygującej do paragonu z NIP przez sprzedawcę

Ponadto w przypadku paragonów z NIP, które są uznane za faktury uproszczone, mają zastosowanie przepisy dotyczące korekt faktur. Fakturę korygującą do paragonu z NIP-em może wystawić sprzedawca. Korekta powinna zawierać prawidłowy już numer NIP nabywcy.

Należy pamiętać, że nie można wystawiać noty korygującej celem uzupełnienia NIP-u nabywcy lub dokonać korekty paragonu bez NIP nabywcy, ponieważ taki paragon nie stanowi faktury uproszczonej, przez co nie mają do niego zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur uproszczonych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów